Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

ESPRESSO EKRANLARI - YAZILIM

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

 1. Temel Kullanım Koşulları – Dikkatlice Okuyun
  1. Bu lisans, Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, biz) tarafından sunulan ve Espresso ekranının işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan belirli yazılımları indirip kullanabileceğiniz koşulları belirler.
  2. Espresso tarafından sağlanan yazılımı (bundan böyle Yazılım olarak anılacaktır) indirerek, siz (Yazılımın kullanıcısı olarak Lisans Alan), bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (Sözleşme) şartlarını kabul etmelisiniz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı indirmeyin, yüklemeyin, kopyalamayın veya kullanmayın. Yazılımı indirerek, kurarak, kopyalayarak veya kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz.
 2. Lisans Verilmesi
  1. Yazılım, ekranın otomatik döndürülmesi, ekranların düzenlenmesi, desteğe erişim vb. gibi ek özelliklere erişmenizi sağlayacak şekilde çalışır. Yazılımı indirdiğiniz tarihten itibaren Espresso size münhasır olmayan, devam eden bir , Espresso ekranıyla birlikte bu ek özellikleri etkinleştirmek amacıyla Yazılımı herhangi bir bilgisayarda indirmek, kurmak ve kullanmak için devredilemez lisans (satış değil). Yazılımı, burada size verilen hakların ve lisansların kullanılması dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı ve yalnızca Yazılımı Espresso ekranıyla bağlantılı olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. Yazılımın bu Sözleşme tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanılması, Sözleşmenin ihlali anlamına gelir.
  2. Yazılımı ve bu Sözleşmeyi zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın güncelleme hakkını saklı tutarız. Bununla birlikte, bu belge 12 Aralık 2021'de herkese açıktır ve herhangi bir yeni sürüm için değişiklikleri takip edebileceksiniz. Güncellenmiş bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin yayınlanmasının ardından Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 3. Fikri Mülkiyet Haklarının Mülkiyeti
  1. Siz ve Espresso arasında, Espresso, Yazılımdaki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının orijinal biçiminde veya bu Sözleşmenin süresi boyunca değiştirilmiş haliyle sahibidir.
  2. Yazılım, ulusal telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşma hükümleri ve diğer tüm geçerli ulusal yasalarla korunmaktadır. Yazılım bir bilgisayara kurulabilir ve yalnızca yedekleme veya arşivleme amacıyla tek bir kopya alınabilir. Arşivleme veya yedekleme amacıyla oluşturulan bir kopya, orijinal kopyada görünen tüm etiketleri, BENİ OKU dosyalarını, ticari marka ve telif hakkı bildirimlerini yine de muhafaza etmelidir.
 4. Değişiklikler ve Tersine Mühendislik:
  1. Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü değiştirmemeli veya Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü başka herhangi bir program veya sistemde birleştirmemeli veya birleştirmemelisiniz.
  2. Yapmamalısın:
   1. Yazılımın tamamını veya herhangi bir bölümünü kopyalamak (meşru yedekleme veya arşivleme amaçları dışında), dağıtmak, devretmek, kiralamak, kiralamak, ödünç vermek, satmak veya alt lisansını vermek;
   2. Yazılımın türev çalışmalarını değiştirmek veya hazırlamak;
   3. Yazılımı bilgisayar tabanlı hizmetler işiyle bağlantılı olarak kullanmak;
   4. Yazılımı veya Yazılımın herhangi bir bölümünü tersine mühendislik, ters birleştirme, tersine derleme, kaynak koda dönüştürme, şifresini çözme veya parçalarına ayırma; veya
   5. aksi takdirde Yazılımı veya Yazılımın herhangi bir bölümünü insan tarafından okunabilir biçime indirgeme.
  3. Gizli tutmayı ve Yazılımın içeriğini yetkisiz ifşa, yeniden dağıtım veya kullanımdan korumak ve korumak için elinizden gelenin en iyisini yapmayı kabul edersiniz.
 5. Mahremiyet
  1. Yazılımı indirmenin bir koşulu olarak, Espresso'ya belirli ayrıntıları kaydetmeniz istenebilir. Bu ayrıntılar yalnızca sizinle ilgili herhangi bir garanti veya destek talebini yönetmemizi sağlamak ve sınırlı pazarlama amaçları için verilmiştir. Yazılım ayrıca, yalnızca ürün geliştirme için kullandığımız ve kişisel bilgilerinizle bağlantılı olmayan bilgiler olan ana cihazınızın modelini kaydedebilir ve bize iletebilir. Hiçbir kullanım davranışı kaydedilmez. Kişisel bilgilerinizin ve verilerinizin toplanması, kullanılması ve saklanması, gizlilik politikamıza uygun olarak gerçekleştirilir. Espresso'nun gizlilik politikasının bir kopyası https://espres.so/privacy-policy/ adresinde mevcuttur.
 6. Süre ve Fesih
  1. Bu Sözleşme ve burada verilen haklar ve lisanslar, Espresso veya sizin tarafınızdan bu şartlara uygun olarak feshedilmedikçe, yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu sözleşmeyi feshetme hakkımız saklıdır:
   1. Kolaylık sağlamak için, herhangi bir zamanda, size 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak; ve
   2. Bu Sözleşmenin şartlarını ihlal ettiğinize ve bu ihlalin telafi edilemediğine makul ölçüde inanırsak veya size bir ihlal bildiriminde bulunursak ve 30 gün içinde ihlali gideremezseniz derhal
  2. Espresso'ya 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.
  3. Herhangi bir nedenle fesih üzerine, Espresso'nun talebi üzerine derhal Espresso'ya döneceksiniz veya Espresso'nun seçimi üzerine Yazılımın tüm kopyalarını ve Yazılımı oluşturan veya içeren tüm belgeleri ve özetleri kaldıracak ve imha edeceksiniz. Fesih, Espresso'ya yapılan ödemeler de dahil olmak üzere taraflardan birinin tahakkuk eden haklarına halel getirmeyecektir. Bu hüküm, her ne şekilde ortaya çıkarsa çıkılsın, bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
 7. Garanti feragatnamesi
  1. Espresso, Yazılımın hatasız olacağını, kesintisiz çalışacağını veya sizin tarafınızdan seçilen tüm kombinasyonlarda çalışacağını garanti etmez. Yazılım, "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve (kanunen hariç tutulamayan geçerli garantilere tabidir), Yazılımı kullanarak elde edebileceğiniz performans veya sonuçlarla ilgili garanti olmaksızın sağlanır. Yazılımın sonuçları ve performansı ile ilgili tüm risk size aittir.
  2. Hariç tutulamayan yasal haklarınız dışında Espresso, aksi takdirde bu Sözleşmede ima edilecek herhangi bir hüküm, koşul veya garantiyi hariç tutar. Espresso, Yazılımı kullanmanızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Espresso'nun sorumluluğunun yasa veya tüzük uygulanması nedeniyle hariç tutulamadığı durumlarda, söz konusu sorumluluk Espresso'nun tercihine bağlı olarak, söz konusu yasa veya tüzük kapsamında izin verilen yollardan herhangi biri veya birkaçı ile sınırlandırılacaktır. Espresso'nun bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak toplam toplam sorumluluğu, Yazılımın maksimum orijinal satın alma fiyatı ile sınırlı olacaktır.
  3. Bu Sözleşmeyi ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir iddia, kayıp, sorumluluk masrafı ve giderine (avukat ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı bizi savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.
 8. Genel
  1. Yazılımı kullanırken sizin tarafınızdan toplanan herhangi bir kişisel bilgi ile ilgili olarak, yürürlükteki tüm gizlilik yasalarına ve düzenlemelerine uymaktan yalnızca siz sorumlu olacaksınız.
  2. Bu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.
  3. Bu Sözleşme, Espresso ile aranızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Yazılımı kullanımınızı düzenler ve önceki tüm sözleşmelerin (bu Sözleşmenin önceki sürümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yerine geçer.
  4. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve asgari ölçüde sınırlandırılacak ve Efekt.
  5. Bu Sözleşmede aksine herhangi bir hüküm saklı kalmak kaydıyla, bu Sözleşmedeki yükümlülükler, bu sözleşmenin feshedilmesinden veya sözde feshedilmesinden sonra da devam eder.
  6. Bu Sözleşme ve ondan kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya iddia, herhangi bir yasa hükmü veya kuralı seçimine veya ihtilafına yol açmaksızın, Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.
  7. Bu Sözleşmeden veya Yazılımdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir yasal dava, işlem veya takibat münhasıran Avustralya'nın New South Wales eyaletinde bulunan mahkemelerde açılacaktır.
 9. Destek
  1. Yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri ve düzenli müşteri desteği için, support@espres.so, web sitesi: espres.so adresine e-posta yoluyla Espresso ile iletişime geçin.