Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

ΟΘΟΝΕΣ ESPRESSO - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

 1. Βασικοί Όροι Χρήσης – Διαβάστε προσεκτικά
  1. Αυτή η άδεια καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο λογισμικό που προσφέρεται από την Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, εμείς), το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας της οθόνης Espresso και της εμπειρίας χρήστη.
  2. Με τη λήψη του παρεχόμενου λογισμικού Espresso (εφεξής καλούμενο Λογισμικό), εσείς (ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης, ως χρήστης του Λογισμικού) πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (Συμφωνητικό). Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, μην πραγματοποιήσετε λήψη, εγκατάσταση, αντιγραφή ή χρήση του Λογισμικού. Με τη λήψη, εγκατάσταση, αντιγραφή ή χρήση του Λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία.
 2. Χορήγηση Άδειας
  1. Το Λογισμικό λειτουργεί έτσι ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετες λειτουργίες, όπως αυτόματη περιστροφή της οθόνης, διάταξη των οθονών, πρόσβαση σε υποστήριξη κ.λπ. Από την ημερομηνία λήψης του Λογισμικού, η Espresso σας παρέχει μια μη αποκλειστική, συνεχή , μη μεταβιβάσιμη άδεια (όχι πώληση) για λήψη, εγκατάσταση και χρήση του Λογισμικού σε οποιονδήποτε υπολογιστή με σκοπό την ενεργοποίηση αυτών των πρόσθετων λειτουργιών σε συνδυασμό με την οθόνη Espresso. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την άσκηση των δικαιωμάτων και αδειών που σας παραχωρούνται με το παρόν και μόνο να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε συνδυασμό με την οθόνη Espresso. Οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού που δεν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία αποτελεί παραβίαση της Συμφωνίας.
  2. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε το Λογισμικό και την παρούσα Συμφωνία κατά καιρούς, κατά την κρίση μας και χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Ωστόσο, αυτό το έγγραφο είναι δημόσιο στις 12 Δεκεμβρίου 2021 και θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις αλλαγές για οποιαδήποτε νέα έκδοση. Η συνέχιση της χρήσης του Λογισμικού μετά τη δημοσίευση μιας ενημερωμένης Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές.
 3. Ιδιοκτησία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
  1. Ανάμεσα σε εσάς και την Espresso, η Espresso κατέχει όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Λογισμικό είτε στην αρχική του μορφή είτε όπως τροποποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας.
  2. Το Λογισμικό προστατεύεται από τους εθνικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τις διατάξεις διεθνών συνθηκών και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Το Λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή και ένα μόνο αντίγραφο μπορεί να δημιουργηθεί μόνο για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Ένα αντίγραφο που δημιουργείται για σκοπούς αρχειοθέτησης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να διατηρεί όλες τις ετικέτες, τα αρχεία README, τα εμπορικά σήματα και τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στο πρωτότυπο αντίγραφο.
 4. Τροποποιήσεις και Αντίστροφη Μηχανική:
  1. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε το σύνολο ή μέρος του Λογισμικού ή να συνδυάσετε ή να ενσωματώσετε ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή σύστημα.
  2. Δεν πρέπει να:
   1. αντιγραφή (εκτός από το σκοπό της νόμιμης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης), διανομή, μεταβίβαση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμός, πώληση ή υποάδεια χρήσης του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του Λογισμικού.
   2. τροποποίηση ή προετοιμασία παράγωγων έργων του Λογισμικού·
   3. χρήση του Λογισμικού σε σχέση με την επιχείρηση υπηρεσιών που βασίζονται σε υπολογιστή·
   4. αντίστροφος μηχανικός, αντίστροφη συναρμολόγηση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυμπίληση, αποκρυπτογράφηση ή αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους του Λογισμικού. ή
   5. Διαφορετικά, μειώστε το Λογισμικό ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.
  3. Συμφωνείτε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα και καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψετε και να προστατέψετε τα περιεχόμενα του Λογισμικού από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, αναδιανομή ή χρήση.
 5. Μυστικότητα
  1. Ως προϋπόθεση για τη λήψη του Λογισμικού, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ορισμένα στοιχεία στην Espresso. Αυτές οι λεπτομέρειες προορίζονται αποκλειστικά για να μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε τυχόν αξιώσεις εγγύησης ή υποστήριξης σε σχέση με εσάς και για περιορισμένους σκοπούς μάρκετινγκ. Το Λογισμικό μπορεί επιπλέον να καταγράψει και να μας μεταδώσει το μοντέλο της συσκευής υποδοχής σας, το οποίο είναι πληροφορίες που χρησιμοποιούμε μόνο για τη βελτίωση του προϊόντος και δεν συνδέεται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεν καταγράφεται καμία συμπεριφορά χρήσης. Η συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών και δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Ένα αντίγραφο της πολιτικής απορρήτου της Espresso είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://espres.so/privacy-policy/
 6. Διάρκεια και Λήξη
  1. Η παρούσα Συμφωνία και τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται με το παρόν θα συνεχίσουν να ισχύουν για πάντα, εκτός εάν καταγγελθεί από την Espresso ή από εσάς σύμφωνα με αυτούς τους όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αυτήν τη συμφωνία:
   1. Για διευκόλυνση, ανά πάσα στιγμή, με την παροχή γραπτής ειδοποίησης 30 ημερών. και
   2. Αμέσως, εάν εύλογα πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και ότι η παραβίαση δεν είναι ικανή να επανορθωθεί ή εάν σας παρέχουμε ειδοποίηση παραβίασης και αποτύχετε να διορθώσετε την παραβίαση εντός 30 ημερών
  2. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση στην Espresso 30 ημέρες πριν.
  3. Μετά τον τερματισμό, για οποιονδήποτε λόγο, θα επιστρέψετε αμέσως, κατόπιν αιτήματος της Espresso, στην Espresso ή κατά την εκλογή της Espresso, θα απεγκαταστήσετε και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και τυχόν έγγραφα και αποσπάσματα που περιλαμβάνουν ή περιέχουν το Λογισμικό. Η καταγγελία δεν θίγει τα δεδουλευμένα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που οφείλονται στην Espresso. Αυτή η διάταξη θα ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας με όποιον τρόπο και αν προκύψει.
 7. Αποποίηση Εγγύησης
  1. Η Espresso δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό θα είναι χωρίς σφάλματα, θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή θα λειτουργεί σε όλους τους συνδυασμούς που έχετε επιλέξει. Το Λογισμικό παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και (με την επιφύλαξη τυχόν ισχυουσών εγγυήσεων που δεν αποκλείονται από το νόμο) χωρίς εγγύηση ως προς την απόδοση ή τα αποτελέσματα που ενδέχεται να αποκτήσετε χρησιμοποιώντας το Λογισμικό. Ολόκληρος ο κίνδυνος ως προς τα αποτελέσματα και την απόδοση του Λογισμικού αναλαμβάνεται από εσάς.
  2. Με εξαίρεση τα μη εξαιρούμενα εκ του νόμου δικαιώματά σας, η Espresso αποκλείει οποιονδήποτε όρο, όρο ή εγγύηση που διαφορετικά θα συνεπαγόταν η παρούσα Συμφωνία. Η Espresso δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, άμεση ή αποθετική, που προκύπτει από τη χρήση του Λογισμικού από εσάς. Όπου η ευθύνη της Espresso δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω της εφαρμογής του νόμου ή του νόμου, αυτή η ευθύνη θα περιοριστεί κατά την επιλογή της Espresso, με οποιονδήποτε ή περισσότερους από τους τρόπους που επιτρέπονται βάσει αυτού του νόμου ή καταστατικού. Η συνολική συνολική ευθύνη του Espresso που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία θα περιορίζεται στο μέγιστο της αρχικής τιμής αγοράς του Λογισμικού.
  3. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε ακίνδυνους από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, έξοδα ευθύνης και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αμοιβών του δικηγόρου) που προκύπτουν από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.
 8. Γενικός
  1. Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά τη χρήση του Λογισμικού, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.
  2. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.
  3. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Espresso και διέπει τη χρήση του Λογισμικού από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων αυτής της Συμφωνίας).
  4. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα καταργηθεί ή θα περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις της Συμφωνίας να συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως και αποτέλεσμα.
  5. Με την επιφύλαξη οτιδήποτε αντίθετου στην παρούσα Συμφωνία, οι υποχρεώσεις της παρούσας Συμφωνίας επιβιώνουν από τη λήξη ή την υποτιθέμενη καταγγελία αυτής της συμφωνίας.
  6. Η παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν, θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Αυστραλία χωρίς να ισχύουν οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας επιλογής ή σύγκρουσης δικαίου.
  7. Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή το Λογισμικό θα ασκηθεί αποκλειστικά στα δικαστήρια που βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας.
 9. Υποστήριξη
  1. Για ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού και τακτική υποστήριξη πελατών, επικοινωνήστε με την Espresso μέσω email στη διεύθυνση support@espres.so, ιστότοπος: espres.so