Lõppkasutaja litsentsileping

ESPRESSO-NÄYTTÖ - OHJELMISTO

Loppukäyttäjän lisenssisopimus

 1. Tärkeimmät käyttöehdot – lue huolellisesti
  1. Tämä lisenssi sisältää ehdot, joilla voit ladata ja käyttää tiettyjä Espresso Displays Pty Ltd:n (ACN 629 290 848) (Espresso, me) tarjoamia ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on parantaa Espresso-näytön toimivuutta ja käyttökokemusta.
  2. Lataamalla Espresson toimittaman ohjelmiston (jäljempänä Ohjelmisto), sinun (lisenssinsaajan ohjelmiston käyttäjänä) on hyväksyttävä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (sopimus) ehdot. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älä lataa, asenna, kopioi tai käytä ohjelmistoa. Lataamalla, asentamalla, kopioimalla tai käyttämällä ohjelmistoa sitoudut noudattamaan tätä sopimusta.
 2. Lisenssi myönnettävä
  1. Ohjelmisto toimii siten, että voit käyttää lisäominaisuuksia, kuten näytön automaattista kiertoa, näyttöjen järjestelyä, tukea jne. Ohjelmiston latauspäivästä alkaen Espresso myöntää sinulle ei-yksinomaisen, jatkuvan , ei-siirrettävä lisenssi (ei myynti) Ohjelmiston lataamiseen, asentamiseen ja käyttämiseen millä tahansa tietokoneella näiden lisäominaisuuksien mahdollistamiseksi Espresso-näytön yhteydessä. Sitoudut olemaan käyttämättä ohjelmistoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sinulle myönnettyjen oikeuksien ja lisenssien käyttämiseen ja käyttämään Ohjelmistoa vain Espresso-näytön yhteydessä. Mikä tahansa Ohjelmiston käyttö, jota tämä sopimus ei nimenomaisesti salli, on Sopimuksen rikkomus.
  2. Pidätämme oikeuden päivittää ohjelmistoa ja tätä sopimusta aika ajoin harkintamme mukaan ja ilmoittamatta sinulle. Tästä huolimatta tämä asiakirja on julkinen 12. joulukuuta 2021, ja voit seurata minkä tahansa uuden version muutoksia. Ohjelmiston käytön jatkaminen päivitetyn loppukäyttäjän lisenssisopimuksen julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt muutokset.
 3. Immateriaalioikeuksien omistus
  1. Sinun ja Espresson välillä Espresso omistaa kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet joko alkuperäisessä muodossaan tai tämän sopimuksen voimassaoloaikana muutettuina.
  2. Ohjelmisto on suojattu kansallisilla tekijänoikeuslailla, kansainvälisten sopimusten määräyksillä ja kaikilla muilla sovellettavilla kansallisilla laeilla. Ohjelmisto voidaan asentaa yhdelle tietokoneelle ja siitä voidaan tehdä yksi kopio vain varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksiin. Arkistointi- tai varmuuskopiointitarkoituksiin tehdyssä kopiossa on silti säilytettävä kaikki alkuperäisessä kopiossa näkyvät tarrat, README-tiedostot, tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset.
 4. Muutokset ja käänteinen suunnittelu:
  1. Et saa muokata koko Ohjelmistoa tai sen osaa tai yhdistää tai sisällyttää koko Ohjelmistoa tai sen osaa mihinkään muuhun ohjelmaan tai järjestelmään.
  2. Et saa:
   1. kopioida (muuhun kuin lailliseen varmuuskopiointi- tai arkistointitarkoituksiin), jakaa, siirtää, vuokrata, liisata, lainata, myydä tai alilisensoida koko Ohjelmiston tai sen osan;
   2. muokata tai valmistella Ohjelmiston johdannaisteoksia;
   3. käyttää Ohjelmistoa tietokonepohjaisten palveluiden liiketoiminnan yhteydessä;
   4. palauttaa ohjelmiston tai ohjelmiston osan käänteisen suunnittelun, käänteisen kokoamisen, kääntämisen, purkamisen, salauksen purkamisen tai purkamisen; tai
   5. muulla tavoin muuntaa Ohjelmiston tai Ohjelmiston osan ihmisen luettavaan muotoon.
  3. Sitoudut pitämään luottamuksellisena ja tekemään parhaansa estääksesi ja suojellaksesi Ohjelmiston sisältöä luvattomalta paljastamiselta, uudelleenjakelulta tai käytöltä.
 5. Yksityisyys
  1. Ohjelmiston lataamisen ehtona sinua saatetaan pyytää rekisteröimään tietyt tiedot Espressoon. Nämä tiedot on tarkoitettu yksinomaan siihen, että voimme hallita sinua koskevia takuu- tai tukivaatimuksia ja rajoitettuihin markkinointitarkoituksiin. Ohjelmisto voi lisäksi tallentaa ja lähettää meille isäntälaitteesi mallin, jota käytämme vain tuotteen parantamiseen, eikä niitä ole linkitetty henkilötietoihisi. Käyttökäyttäytymistä ei tallenneta. Henkilötietojesi ja tietojesi keräämistä, käyttöä ja tallentamista käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Kopio Espresson tietosuojakäytännöstä on saatavilla osoitteessa https://espres.so/privacy-policy/
 6. Voimassaoloaika ja irtisanominen
  1. Tämä sopimus ja sen myöntämät oikeudet ja lisenssit ovat voimassa ikuisesti, ellet Espresso tai sinä irtisano sitä näiden ehtojen mukaisesti. Pidätämme oikeuden irtisanoa tämä sopimus:
   1. Mukavuussyistä milloin tahansa ilmoittamalla sinulle 30 päivää kirjallisesti; ja
   2. Välittömästi, jos uskomme, että olet rikkonut tämän sopimuksen ehtoja ja että rikkomus ei ole korjattavissa tai jos annamme sinulle ilmoituksen rikkomuksesta, etkä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa
  2. Voit irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla Espressolle kirjallisesti 30 päivää etukäteen.
  3. Irtisanomisen yhteydessä mistä tahansa syystä sinun tulee Espresson pyynnöstä viipymättä palata Espressoon tai Espresson valinnan yhteydessä poistaa ja tuhota kaikki ohjelmiston kopiot sekä kaikki ohjelmiston sisältävät tai sisältävät asiakirjat ja otteet. Irtisanominen ei rajoita kummankaan osapuolen kertynyttä oikeuksia, mukaan lukien Espressosta johtuvat maksut. Tämä määräys on voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen riippumatta siitä, miten se syntyy.
 7. Takuun vastuuvapauslauseke
  1. Espresso ei takaa, että ohjelmisto on virheetön, toimii keskeytyksettä tai toimii kaikissa valitsemissasi yhdistelmissä. Ohjelmisto toimitetaan "SELLAISENAAN" ja (jollei sovellettavissa takuista, joita laki ei voi sulkea pois) ilman takuuta ohjelmiston avulla saavutettavasta suorituskyvystä tai tuloksista. Sinä otat koko riskin ohjelmiston tuloksista ja suorituskyvystä.
  2. Lukuun ottamatta ei-sulkemattomia lakisääteisiä oikeuksiasi, Espresso sulkee pois kaikki ehdot, ehdot tai takuut, jotka muuten sisältyisivät tähän sopimukseen. Espresso ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ohjelmiston käytöstä. Jos Espresson vastuuta ei voida sulkea pois lain tai lain soveltamisen vuoksi, tällaista vastuuta rajoitetaan Espresson valinnan mukaan millä tahansa lain tai säädöksen sallimalla tavalla. Tästä sopimuksesta johtuva tai siihen liittyvä Espresson kokonaisvastuu rajoitetaan enintään Ohjelmiston alkuperäiseen ostohintaan.
  3. Sitoudut puolustamaan, korvaamaan ja pitämään meidät vapaina kaikilta vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuukuluilta ja -kuluilta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, asianajajan palkkiot), jotka johtuvat tämän Sopimuksen ja kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta.
 8. Kenraali
  1. Mitä tulee henkilökohtaisiin tietoihin, joita keräät ohjelmiston käytön aikana, olet yksin vastuussa kaikkien sovellettavien tietosuojalakien ja säädösten noudattamisesta.
  2. Se, että emme käytä tai pane täytäntöön mitä tahansa tämän sopimuksen oikeutta tai määräystä, ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä. 
  3. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen sinun ja Espresson välillä ja säätelee Ohjelmiston käyttöäsi ja korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tämän sopimuksen aiemmat versiot).
  4. Jos toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuin katsoo jonkin tämän Sopimuksen ehdon olevan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton jostain syystä, kyseinen määräys poistetaan tai rajoitetaan siihen vähimmäismäärään, että muut Sopimuksen määräykset pysyvät edelleen voimassa ja vaikutus.
  5. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tämän sopimuksen velvoitteet pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen tai väitetyn irtisanomisen jälkeen.
  6. Tähän sopimukseen ja kaikkiin siitä aiheutuviin tai siihen liittyviin riita-asioihin tai vaateisiin sovelletaan Australian New South Walesin osavaltion lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti ilman, että ne vaikuttavat mihinkään valinnan tai lainvalintasäännökseen tai sääntöön.
  7. Kaikki tästä Sopimuksesta tai Ohjelmistosta johtuvat tai siihen liittyvät kanteet, kanteet tai menettelyt pannaan vireille yksinomaan Australian New South Walesin osavaltion tuomioistuimissa.
 9. Tuki
  1. Ohjelmistopäivityksiä ja -päivityksiä sekä säännöllistä asiakastukea varten ota yhteyttä Espressoon sähköpostitse osoitteeseen support@espres.so, verkkosivusto: espres.so