ESPRESSO DISPLEJI - SOFTVER

ESPRESSO DISPLEJI - SOFTVER

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

 1. Osnovni uvjeti korištenja – pažljivo pročitajte
  1. Ova licenca utvrđuje uvjete pod kojima možete preuzimati i koristiti određeni softver koji nudi Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, mi) koji je namijenjen poboljšanju funkcionalnosti Espresso zaslona i korisničkog iskustva.
  2. Preuzimanjem softvera isporučenog Espressom (u daljnjem tekstu Softver), vi (imatelj licence, kao korisnik Softvera) morate se složiti s uvjetima ovog Licencnog ugovora (Ugovora) za krajnjeg korisnika. Ako se ne slažete s uvjetima ovog Ugovora, nemojte preuzimati, instalirati, kopirati ili koristiti Softver. Preuzimanjem, instaliranjem, kopiranjem ili korištenjem Softvera pristajete na obvezu ovog Ugovora.
 2. Dodjela licence
  1. Softver funkcionira tako da vam omogućuje pristup dodatnim značajkama kao što su automatska rotacija zaslona, raspored zaslona, pristup podršci itd. S učinkom od datuma preuzimanja Softvera, Espresso vam daje neisključivo, trajno , neprenosiva licenca (nije prodaja) za preuzimanje, instalaciju i korištenje Softvera na bilo kojem računalu u svrhu omogućavanja tih dodatnih značajki u kombinaciji s Espresso zaslonom. Suglasni ste da nećete koristiti Softver u bilo koju drugu svrhu osim za korištenje prava i licenci koje su vam ovime dodijeljene i da ćete koristiti Softver samo u kombinaciji s Espresso zaslonom. Svaka upotreba Softvera koja nije izričito dopuštena ovim Ugovorom predstavlja kršenje Ugovora.
  2. Zadržavamo pravo ažuriranja Softvera i ovog Ugovora s vremena na vrijeme, prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti. Ipak, ovaj dokument je javan 12. prosinca 2021. i moći ćete pratiti promjene za svaku novu verziju. Vaša daljnja upotreba Softvera nakon objavljivanja ažuriranog Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika znači da prihvaćate i slažete se s promjenama.
 3. Vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva
  1. Što se tiče vas i Espressa, Espresso posjeduje sva prava intelektualnog vlasništva u Softveru, bilo u njegovom izvornom obliku ili kako je izmijenjeno tijekom trajanja ovog Ugovora.
  2. Softver je zaštićen nacionalnim zakonima o autorskim pravima, odredbama međunarodnih ugovora i svim drugim primjenjivim nacionalnim zakonima. Softver se može instalirati na jedno računalo, a jedna kopija može se napraviti samo za sigurnosnu kopiju ili arhiviranje. Kopija koja je napravljena u svrhu arhiviranja ili sigurnosne kopije i dalje mora zadržati sve naljepnice, README datoteke, zaštitni znak i obavijesti o autorskim pravima koje se pojavljuju na izvornoj kopiji.
 4. Modifikacije i obrnuti inženjering:
  1. Ne smijete mijenjati cijeli ili bilo koji dio Softvera, niti kombinirati ili inkorporirati cijeli ili bilo koji dio Softvera u bilo koji drugi program ili sustav.
  2. Ne smiješ:
   1. kopirati (osim u svrhu zakonite sigurnosne kopije ili arhivske svrhe), distribuirati, prenositi, iznajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati ili podlicencirati cijeli ili bilo koji dio Softvera;
   2. modificirati ili pripremiti izvedene radove Softvera;
   3. koristiti Softver u vezi s poslovanjem s računalnim uslugama;
   4. obrnuti inženjering, obrnuto sastaviti, obrnuti kompajliranje, dekompilirati, dešifrirati ili rastaviti Softver ili bilo koji dio Softvera; ili
   5. u suprotnom svesti Softver ili bilo koji dio Softvera u oblik čitljiv za ljude.
  3. Suglasni ste da ćete čuvati povjerljivost i uložiti sve moguće napore da spriječite i zaštitite sadržaj Softvera od neovlaštenog otkrivanja, preraspodjele ili upotrebe.
 5. Privatnost
  1. Kao uvjet za preuzimanje softvera, od vas će se možda tražiti da registrirate određene pojedinosti u Espressu. Ove pojedinosti služe isključivo u svrhu omogućavanja upravljanja svim zahtjevima jamstva ili podrške u vezi s vama iu ograničene marketinške svrhe. Softver može dodatno snimiti i prenijeti nam model vašeg glavnog uređaja, što su podaci koje koristimo samo za poboljšanje proizvoda i nisu povezani s vašim osobnim podacima. Ne bilježi se nikakvo korištenje. Naše prikupljanje, korištenje i pohrana vaših osobnih podataka i podataka postupa se u skladu s našom politikom privatnosti. Kopija Espressove politike privatnosti dostupna je na https://espres.so/privacy-policy/
 6. Trajanje i raskid
  1. Ovaj Ugovor i ovim dodijeljena prava i licence ostaju na snazi zauvijek, osim ako ih Espresso ili vi ne raskinu u skladu s ovim uvjetima. Zadržavamo pravo da raskinemo ovaj ugovor:
   1. Radi praktičnosti, u bilo koje vrijeme, nakon slanja pismene obavijesti od 30 dana; i
   2. Odmah, ako opravdano vjerujemo da ste prekršili odredbe ovog Ugovora i da se to kršenje ne može ispraviti ili ako vam dostavimo obavijest o kršenju i ne uspijete otkloniti kršenje u roku od 30 dana
  2. Možete raskinuti ovaj Ugovor slanjem pisane obavijesti Espressu 30 dana prije. 
  3. Nakon raskida, iz bilo kojeg razloga, odmah ćete se, na zahtjev Espressa, vratiti u Espresso ili po izboru Espressa deinstalirati i uništiti sve kopije Softvera, te sve dokumente i izvatke koji sadrže ili sadrže Softver. Raskid ne dovodi u pitanje stečena prava bilo koje strane, uključujući plaćanja dužna Espresso. Ova odredba ostaje na snazi nakon raskida ovog Ugovora bez obzira na to kako nastao.
 7. Odricanje od odgovornosti
  1. Espresso ne jamči da će softver biti bez grešaka, da će raditi bez prekida ili da će raditi u svim kombinacijama koje odaberete. Softver se isporučuje "KAKO JEST" i (podložno svim primjenjivim jamstvima koja se ne isključuju po zakonu) bez jamstva u pogledu izvedbe ili rezultata koje možete dobiti korištenjem Softvera. Cijeli rizik u pogledu rezultata i performansi Softvera preuzimate vi.
  2. Uz iznimku vaših neisključivih zakonskih prava, Espresso isključuje svaki uvjet, uvjet ili jamstvo koji bi inače bili implicirani u ovom Ugovoru. Espresso nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, izravnu ili posljedičnu, nastalu vašom upotrebom Softvera. Ako se odgovornost Espressa ne može isključiti zbog primjene zakona ili statuta, takva će odgovornost biti ograničena po izboru Espressa, na jedan ili više načina dopuštenih takvim zakonom ili statutom. Ukupna ukupna odgovornost Espressa koja proizlazi iz ili u vezi s ovim Ugovorom bit će ograničena na maksimalnu izvornu kupovnu cijenu Softvera.
  3. Suglasni ste da ćete nas braniti, obeštetiti i zaštititi od bilo kakvih potraživanja, gubitaka, troškova odgovornosti i izdataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na odvjetničke naknade) koji proizlaze iz vašeg kršenja ovog Ugovora i prava trećih strana.
 8. Općenito
  1. S obzirom na sve osobne podatke koje prikupite tijekom korištenja Softvera, bit ćete isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona i propisa o privatnosti.
  2. Naš propust da iskoristimo ili provedemo bilo koje pravo ili odredbu ovog Ugovora neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe.
  3. Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između vas i Espressa i regulira vašu upotrebu Softvera, zamjenjujući sve prethodne ugovore (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije ovog Ugovora).
  4. Ako nadležni sud proglasi bilo koju odredbu ovog Ugovora nevaljanom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga, takva će se odredba eliminirati ili ograničiti na najmanju mjeru tako da će preostale odredbe Ugovora ostati na snazi i posljedica.
  5. Podložno bilo čemu suprotnom u ovom Ugovoru, obveze iz ovog Ugovora ostaju i nakon raskida ili navodnog raskida ovog ugovora.
  6. Ovaj Ugovor i svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz njega ili je povezan s njim bit će uređen i tumačen u skladu sa zakonima države Novi Južni Wales, Australija, bez davanja na snagu bilo kakvog izbora ili odredbe ili pravila o sukobu zakona.
  7. Svaka sudska tužba, radnja ili postupak koji proizlaze iz ovog Ugovora ili Softvera ili su povezani s njim bit će pokrenuti isključivo na sudovima u državi New South Wales, Australija.
 9. Podrška
  1. Za ažuriranja i nadogradnje softvera te redovitu korisničku podršku kontaktirajte Espresso putem e-pošte na support@espres.so, web stranica: espres.so