Returpolicy

Returpolicy

Vi accepterar inte returer eller byten om inte varan du köpt är defekt. Om du får en defekt vara eller om du har problem med enheten, vänligen kontakta oss omedelbart på support@espres.so. Om du har andra frågor, vänligen kontakta oss inom 5 dagar efter leveransen av produkten. 

 

Vid mottagandet av den returnerade produkten kommer vi att undersöka den fullständigt och meddela dig via e-post, inom rimlig tid, om du har rätt till återbetalning eller en ersättning till följd av defekten. Om du har rätt till en ersättning eller återbetalning kommer vi att ersätta produkten eller återbetala köpeskillingen, med den ursprungliga betalningsmetoden.

 

espresso täcker dig med vår 12-månaders garantipolicy.

 

Om en produkt inte fungerar inom garantiperioden, givet rimlig användning och slitage, är kunden berättigad till ersättning eller återbetalning.

Observera följande garantivillkor nedan.

 

Garantipolicy

På espresso är vi stolta över bra design, bra kvalitet, användarvänlighet och gläder dig över hur otroligt tunn displayen är. Därför är din lycka vårt primära mål och vi vill se till att du får en fantastisk upplevelse. Men med alla produktionsprocesser går det fel då och då och vi vill se till att vi byter ut den så snart vi kan åt dig eller reparerar problemet. 

 

Garantin kommer att täckas globalt för alla espresso-användare.

 

Därför, om du har problem med en av displayerna eller tillbehören, kontakta oss så snart som möjligt via support@espres.so

 

espresso Ett års begränsad garantivillkor

Espresso Displays ettårig begränsad garanti är en frivillig tillverkargaranti. Det ger rättigheter åtskilda från rättigheter enligt konsumentlagstiftningen. Som sådan är garantiförmånerna för espresso Displays ett tillägg till, och inte istället för, rättigheter enligt konsumentlagstiftningen och den utesluter, begränsar eller avbryter inte en köpares rättigheter som härrör från konsumentlagstiftningen. Konsumenter har rätt att välja om de vill göra anspråk på service under garantin för espresso Displays eller enligt deras konsumentlagstiftning. 

 

Observera: Villkoren och villkoren för espresson visar ett års begränsad garanti gäller inte för konsumenträttsliga anspråk. För ytterligare information om konsumentlagstiftning, kontakta din lokala konsumentorganisation.

 

Alla anspråk som görs under espresso Displays ettårig begränsad garanti kommer att styras av villkoren som anges i detta garantidokument.

 

Dina espresso Displays-produkter ("Produkt") är garanterade mot defekter i material och utförande under en period av ETT (1) ÅR från det ursprungliga återförsäljningsdatumet ("Garantiperiod") när de används i enlighet med espresso Displays användarmanualer. Under denna garanti kommer du att kunna rikta dina anspråk till espressodisplayer även i situationer där du köpt produkten från en tredje part. Om ett fel uppstår under garantiperioden kommer espresso Displays, efter eget gottfinnande, (1) att reparera produkten utan kostnad med nya delar eller delar som motsvarar nya i prestanda och tillförlitlighet, (2) byta ut produkten med en produkt med likvärdig funktionalitet bildad av nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i prestanda och tillförlitlighet eller med ditt samtycke, en produkt som åtminstone är funktionellt likvärdig med produkten den ersätter, eller (3) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Denna garanti utesluter normal utarmning av förbrukningsdelar; såvida inte fel har uppstått på grund av en defekt i material eller utförande och skador till följd av missbruk, olycka, modifieringar, otillåtna reparationer eller andra orsaker som inte är defekter i material och utförande.

 

Eventuella ansvarsbegränsningar i detta garantidokument gäller inte för (i) dödsfall eller personskada i enlighet med någon tvingande lag om produktansvar; (ii) bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; (iii) uppsåtligt tjänstefel eller grov vårdslöshet; (iv) eller ett skyldigt brott mot större avtalsförpliktelser. Ett skadeståndsanspråk baserat på ett brott mot större avtalsförpliktelser eller grov vårdslöshet kommer att begränsas till förutsebar skada som är typisk för det aktuella köpekontraktet.     

För att få garantiservice, kontakta support@espres.so. Köpbevis kan krävas för att verifiera kvalificeringen.

 

Viktig begränsning för service

 

Espresso Displays tillhandahåller garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

Mail-in tjänst. Espresso Display kommer att täcka fraktkostnaderna om garantianspråket görs inom 180 dagar efter köpet där espresso Displays skickar en förbetald etikett så att du kan skicka din produkt till ett espresso Displays lager. Espresso Displays kommer att betala för frakt till och från din plats om instruktionerna angående förpackningsmetod och leverans av produkten följs. Om garantianspråk görs efter 180 dagar efter köpet har kunden rätt att betala för fraktkostnaderna.

 

Service där espressodisplayer inte kräver retur av den utbytta produkten eller delen. espresso Displays skickar dig kostnadsfritt en ersättningsprodukt eller -del tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav för kassering av den ersatta produkten eller delen.

 

Servicealternativ, reservdelstillgänglighet och svarstider kan variera beroende på land. Om du behöver service i ett land där espresso Displays inte har en auktoriserad serviceleverantör för espresso Displays, kan servicealternativen vara begränsade. Om ett visst servicealternativ inte är tillgängligt för espressodisplayprodukten i ett sådant land, ska espressodisplayer eller dess ombud meddela dig om eventuella ytterligare frakt- och hanteringsavgifter som kan tillkomma innan service utförs.

 

Om något villkor anses vara olagligt eller omöjligt att verkställa, ska det avskiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av de återstående villkoren ska inte påverkas.

 

Denna garanti styrs av och tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes.

 

Australiska konsumenter: Rättigheterna som beskrivs i denna garanti är utöver de lagstadgade rättigheter som du kan ha rätt till enligt Competition and Consumer Act 2010 och andra tillämpliga australiensiska konsumentskyddslagar och förordningar. Våra varor kommer med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentlagen. Du har rätt till en ersättning eller återbetalning för ett större fel och till kompensation för alla andra rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att få varan reparerad eller utbytt om varan inte håller acceptabel kvalitet och felet inte innebär ett större fel. Varor som presenteras för reparation kan ersättas med renoverade varor av samma typ istället för att repareras. Renoverade delar kan användas för att reparera godset.

 

Kanadensiska konsumenter: Invånare i Quebec styrs av den provinsens konsumentskyddslagstiftning.

 

Konsumenter i Storbritannien och Irland: Om en produkt är defekt kan konsumenter, utöver alla andra rättigheter som de kan ha enligt konsumentlagstiftningen i Storbritannien och Irland, utnyttja rättigheterna i: för produkter köpta i Irland: Försäljningen av Goods Act, 1893 (särskilt Sections 12, 13, 14 and 15), the Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 och Europeiska gemenskaperna (vissa aspekter av försäljningen av konsumentvaror och tillhörande garantier) förordningar 2003 (SI nr. 11/2003); för produkter köpta i Storbritannien: Sale of Goods Act 1979 (särskilt Section 12), Supply of Goods and Services Act 1982 (särskilt Section 2) och Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002.

 

 

När börjar min produktgaranti och behöver jag ett köpbevis?

Din ett (1) års produktgaranti från defekter börjar från leveransdatum. Du behöver ditt köpbevis.

 

För att vara berättigad till garantiservice måste du meddela espresso så snart du blir medveten om defekten på support@espres.so inom garantiperioden.

 

Begränsade garantivillkor

Espresso (Espresso Displays Pty Ltd) garanterar att dina köpta espressoprodukter och espressomärkta tillbehör ska vara fria från defekter i material och utförande, vid normal användning under en period av ett (1) år från leveransdatum. (Leveransdatumet anses vara det datum som vår leveranstjänst har registrerat när vi levererar din espressoprodukt enligt leveransspårning, inte något annat datum.)

 

espresso ger dig denna begränsade garanti, endast om du köpt produkten från espresso, via espressos webbplats (espres.so och underwebbplatser).

 

botemedel

Om ett defekt med din espressoprodukt uppstår inom garantiperioden måste du kontakta espresso kundtjänst med en RMA-förfrågan under garantin, även inom samma garantiperiod.

 

Om giltigheten av din RMA-begäran under garantin accepteras av espresso, godkänner espresso antingen;

 

 •     ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt (med ersättningsprodukten av identisk modell eller funktionell motsvarighet), eller
 •     återbetala hela beloppet som du betalat för produkten

 

Dessutom, som en del av vårt löfte att endast sälja produkter av högsta kvalitet;

 

 •     Om espressoteamet går med på att serva din produkt under garantin, kommer kostnaden för frakt av defekta produkter att täckas av espresso. Detta betyder att om espresso accepterar att din produkt servas under garanti, då;
 •     I fallet med utbyte – du behöver inte betala eller kommer att få ersättning för eventuella fraktkostnader, eller
 •     I fallet med återbetalningar – du kommer att få tillbaka fraktkostnader

 

Alla produkter som har ersatts under denna garantipolicy kommer att ha garantitäckning i (1) år från leveransdatum. (Leveransdatumet anses vara det datum som vår leveranstjänst har registrerat när den levererade din ersatta enhet till dig, enligt leveransspårning.)

 

Hur man får garantiservice

För att få garantiservice måste du kontakta espresso Customer Experience Experts med en RMA-förfrågan under garantin, även inom samma garantiperiod.

När vårt kundtjänstteam godkänner din RMA-förfrågan kommer du att få detaljer med bekräftelse på RMA. Detta kommer att ge information om var den returnerade varan ska skickas till. Om du inte har fått dessa bekräftelseuppgifter har du inte rätt att returnera produkter till espresso. espresso förbehåller sig rätten att inte bearbeta produkter som skickas till espresso utan espressobekräftelse av RMA.

 

För att slutföra RMA:n måste du:

 

 •     Skicka tillbaka produkterna inom en vecka efter det att informationen om garanti-RMA-bekräftelsen har lämnats. Detta bör bekräftas av tidsstämpeln på paketet från posten och/eller fraktfakturan. espresso förbehåller sig rätten att inte acceptera returer som skickas tillbaka utanför denna tidsram.
 •     Packa föremålet/varorna säkert för transport, för att förhindra skador under transport. Varor ska returneras antingen i originalförpackningen eller i en förpackning som ger samma skyddsnivå, till den adress som anges av espresso. espresso förbehåller sig rätten att inte acceptera returer som är skadade under porto, till följd av att de inte är korrekt förpackade för frakt.
 •     RMA-numret och dokumentationen måste inkluderas tillsammans med din returnerade produkt.
 •     Skicka varan med en tjänst som tillhandahåller spårning. Du måste tillhandahålla detta spårningsnummer till espresso som en del av RMA:s giltighet. espresso förbehåller sig rätten att inte acceptera returer som skickas utan ett korrekt och giltigt spårningsnummer. Observera att du tar risken för förlust eller skada på returnerade produkter under transporten tillbaka till espresso.

 

När din retur anses vara en garantiersättning, om så krävs, skickar kunden in återbetalningsbegäranden omedelbart. Du kommer att se återbetalningen som en kredit inom cirka 5-10 arbetsdagar, beroende på din bank.

 

Observera även:

 

espresso kan också kräva att du visar inköpsbevis och svarar på vissa frågor om din användning av produkten innan du tillhandahåller garantiservice.

 

Det är troligt att data som din personliga profil kommer att tas bort från espressoprodukter under garantiservice. espresso ansvarar inte för någon sådan förlust.

 

espresso förbehåller sig rätten att inspektera och triage artiklar som returneras under garantin, innan de utfärdar ersättningar eller återbetalningar. Detta för att verifiera att;

 •     Ett korrekt och giltigt spårningsnummer har mottagits av espressoteamet,
 •     Varorna har tagits emot av espressoteamet i rätt tidsram, och
 •     Varan är korrekt förpackad och har inte skadats i frakten
 •     Varan lider verkligen av problemet, vilket tillåter anspråk på denna garanti

 

Undantag och begränsningar

Observera att denna garanti endast gäller för produkter och tillbehör tillverkade av espresso som är märkta med "espresso"-varunamnet eller logotypen.

 

espresso garanterar inte att produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri. Av denna anledning täcker denna garanti inte programvara som är inbäddad i någon espressoprodukt och relaterade tjänster som tillhandahålls av espresso.

 

Denna garanti gäller endast den ursprungliga köparen av produkten som köptes från espressons webbplats (espres.so och underwebbplatser).

 

Utan att begränsa det föregående, gäller denna garanti inte för följande:

 

 •     använd med icke-espressotillbehör såsom kablar och förvaringsfodral;
 •     normalt slitage eller åldrande av produkten, såsom repor, bucklor, repor, plus lossning och slitage av delar över tid;
 •     defekter eller skador orsakade av felaktig användning, olycka, ändring, ovanlig stress, modifiering, felaktig eller obehörig reparation, felaktig lagring eller tredjepartsapplikationer som laddats ner till produkten;
 •     skador orsakade av användning av produkterna utanför de tillåtna eller avsedda användningsområdena som beskrivs i instruktionerna från espresso;
 •     ändringar av produktens fasta programvara eller programvara av någon annan än espresso officiellt;
 •     med felaktig spänning, strömförsörjning eller batterier.
 •     Skador på grund av överdriven fukt

 

Observera att espresso förbehåller sig rätten att inaktivera produkter i fall av misstänkt bedrägeri, förfalskning, stöld eller förlust under transport.

 

espresso ansvarar inte för skador eller skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa instruktioner relaterade till produktens användning.

 

Begränsning av skadestånd

Förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag, ska espresso inte hållas ansvarigt för några tillfälliga, indirekta, speciella eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter eller data, till följd av brott mot uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor, eller enligt någon annan juridisk teori, även om espresso har informerats om möjligheten till sådana skador.

 

 

Gällande lag

Denna begränsade garanti ska styras av lagarna i staten New South Wales, Australien, utan att ge verkan åt någon lagkonfliktprinciper som kan innebära tillämpningen av lagen i en annan jurisdiktion. I händelse av att en konsument framställer några anspråk som uppstår under denna begränsade garanti, är parterna överens om att den enda och exklusiva jurisdiktionen ska vara de statliga och federala domstolarna i Sydney, New South Wales.

 

Avbryt min beställning

Om du behöver avbryta din beställning vänligen kontakta vårt kundsupportteam på support@espres.so så snart som möjligt så kommer vi att göra vårt bästa för att avbryta din beställning.

 

Om din beställning redan har behandlats kan vi inte stoppa leveransen.

 

 

Kontakta espresso

Vi vill hjälpa dig att få ut det mesta av espressoprodukter och tjänster. Om du har några frågor om denna produktgaranti, vänligen kontakta oss via support@espres.so