TERUGSTUURBELEID

TERUGSTUURBELEID

We accepteren geen retourzendingen of ruilingen, tenzij het door u gekochte artikel defect is. Als je een defect artikel ontvangt of als je een probleem hebt met het apparaat, neem dan onmiddellijk contact met ons op via support@espres.so. Als je andere zorgen hebt, neem dan binnen 5 dagen na levering van het product contact met ons op. 

 

Na ontvangst van het geretourneerde product zullen we het volledig onderzoeken en u binnen een redelijke termijn via e-mail laten weten of u recht heeft op terugbetaling of vervanging als gevolg van het defect. Als u recht heeft op vervanging of terugbetaling, zullen wij het product vervangen of de aankoopprijs terugbetalen, met behulp van de oorspronkelijke betalingsmethode.

 

espresso heeft u gedekt met ons garantiebeleid van 12 maanden.

 

Indien een product niet functioneel is binnen de garantieperiode, bij redelijk gebruik en slijtage, komt de klant in aanmerking voor vervanging of terugbetaling.

Let op onderstaande garantievoorwaarden.

 

Garantie beleid

Bij espresso zijn we trots op het goede ontwerp, de goede kwaliteit en het gebruiksgemak, en we zijn blij met hoe ongelooflijk dun het display is. Daarom is jouw geluk ons ​​primaire doel en we willen ervoor zorgen dat je een geweldige ervaring hebt. Bij elk productieproces gaat er echter wel eens iets mis en we willen er zeker van zijn dat we het zo snel mogelijk voor u vervangen of het probleem verhelpen. 

 

De garantie wordt wereldwijd gedekt voor elke espressogebruiker.

 

Als je een probleem hebt met een van de displays of accessoires, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via support@espres.so

 

espresso Een jaar beperkte garantievoorwaarden

De eenjarige beperkte garantie van espresso Displays is een vrijwillige fabrieksgarantie. Het biedt rechten die los staan ​​van de rechten die door het consumentenrecht worden geboden. Als zodanig zijn de garantievoordelen van espresso Displays een aanvulling op, en niet in plaats van, de rechten die worden geboden door het consumentenrecht en het sluit de rechten van een koper die voortvloeien uit het consumentenrecht niet uit, beperkt of schorst deze niet. Consumenten hebben het recht om te kiezen of ze aanspraak willen maken op service onder de garantie van espresso Displays of onder hun consumentenrecht. 

 

Let op: de voorwaarden van de espresso-displays met beperkte garantie van één jaar zijn niet van toepassing op claims op het gebied van consumentenrecht. Neem voor meer informatie over consumentenrecht contact op met uw plaatselijke consumentenorganisatie.

 

Alle claims die worden ingediend onder de eenjarige beperkte garantie van espresso Displays zijn onderworpen aan de voorwaarden die in dit garantiedocument zijn uiteengezet.

 

Uw espresso Displays-producten (“Product”) hebben een garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel (“Garantieperiode”) bij gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleidingen van espresso Displays. Onder deze garantie kunt u uw claims op espresso Displays richten, zelfs in situaties waarin u het espresso Displays-product van een derde partij hebt gekocht. Als zich een defect voordoet tijdens de garantieperiode, zal espresso Displays naar eigen goeddunken (1) het product kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw in prestaties en betrouwbaarheid, (2) het product vervangen door een product met gelijkwaardige functionaliteit gevormd uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw in prestaties en betrouwbaarheid of met uw toestemming, een product dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het product dat het vervangt, of (3) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze garantie sluit normale uitputting van verbruiksonderdelen uit; tenzij het defect is opgetreden als gevolg van een defect in materiaal of vakmanschap en schade als gevolg van misbruik, ongeval, modificaties, ongeoorloofde reparaties of andere oorzaken die geen defecten in materiaal en vakmanschap zijn.

 

Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen in dit garantiedocument zijn niet van toepassing op (i) overlijden of persoonlijk letsel op grond van een dwingende wet op productaansprakelijkheid; (ii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; (iv) of een verwijtbare schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Een schadeclaim op basis van een schending van belangrijke contractuele verplichtingen of grove nalatigheid wordt beperkt tot voorzienbare schade die typisch is voor het betreffende verkoopcontract.     

Neem voor garantieservice contact op met support@espres.so. Een aankoopbewijs kan nodig zijn om de geschiktheid te verifiëren.

 

Belangrijke beperking voor service

 

Espresso Displays bieden garantieservice via een of meer van de volgende opties:

Mail-in-service. Espresso Display dekt de verzendkosten als de garantieclaim binnen 180 dagen na aankoop wordt ingediend, waarbij Espresso Displays een vooraf betaald label stuurt, zodat u uw product naar een magazijn voor espresso Displays kunt verzenden. espresso Displays betaalt de verzending van en naar uw locatie als de instructies met betrekking tot de verpakkings- en verzendingsmethode van het Product worden gevolgd. Als de garantieclaim na 180 dagen na aankoop wordt ingediend, heeft de klant het recht om de verzendkosten te betalen.

 

Service waarbij espresso-displays geen retourzending van het vervangen product of onderdeel vereisen. espresso Displays stuurt u gratis een vervangend product of onderdeel, vergezeld van instructies voor installatie, indien van toepassing, en eventuele vereisten voor het verwijderen van het vervangen product of onderdeel.

 

Serviceopties, beschikbaarheid van onderdelen en reactietijden kunnen per land verschillen. Als u service nodig heeft in een land waar Espresso Displays geen geautoriseerde serviceprovider voor espresso Displays onderhoudt, kunnen de serviceopties beperkt zijn. Als een bepaalde serviceoptie niet beschikbaar is voor het Espresso Displays-product in dat land, zullen Espresso Displays of zijn vertegenwoordigers u op de hoogte stellen van eventuele extra verzend- en administratiekosten die van toepassing kunnen zijn voordat de service wordt verleend.

 

Als een voorwaarde als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze van deze garantie gescheiden en wordt de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aangetast.

 

Deze garantie wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land waarin de aankoop van het product heeft plaatsgevonden.

 

Australische consumenten: De rechten die in deze garantie worden beschreven, vormen een aanvulling op de wettelijke rechten waarop u mogelijk recht hebt op grond van de Competition and Consumer Act 2010 en andere toepasselijke Australische wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Onze goederen worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische consumentenwetgeving. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een grote storing en op vergoeding van enig ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U heeft ook recht op reparatie of vervanging van de goederen als de goederen niet van acceptabele kwaliteit zijn en het defect niet neerkomt op een groot defect. Goederen die voor reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door gerenoveerde goederen van hetzelfde type in plaats van te worden gerepareerd. Gereviseerde onderdelen kunnen worden gebruikt om de goederen te repareren.

 

Canadese consumenten: inwoners van Quebec vallen onder de consumentenbeschermingswetgeving van die provincie.

 

Consumenten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland: als een product defect is, kunnen consumenten, naast alle andere rechten die ze mogelijk hebben volgens de consumentenwetgeving in het VK en Ierland, gebruikmaken van de rechten die zijn vervat in: voor producten die in Ierland zijn gekocht: de verkoop van Goods Act, 1893 (in het bijzonder de secties 12, 13, 14 en 15), de Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 en de Europese Gemeenschappen (bepaalde aspecten van de verkoop van consumptiegoederen en bijbehorende garanties) 2003 (SI nr. 11/2003); voor producten die in het VK zijn gekocht: de Sale of Goods Act 1979 (in het bijzonder sectie 12), de Supply of Goods and Services Act 1982 (in het bijzonder sectie 2) en de Sale en Supply of Goods to Consumers Regulations 2002.

 

 

Wanneer gaat mijn productgarantie in en heb ik een aankoopbewijs nodig?

Uw productgarantie van één (1) jaar op defecten begint vanaf de leveringsdatum. Je hebt je aankoopbewijs nodig.

 

Om in aanmerking te komen voor garantieservice, moet je espresso binnen de garantieperiode zodra je op de hoogte bent van het defect op de hoogte stellen via support@espres.so.

 

Beperkte garantievoorwaarden

Espresso (Espresso Displays Pty Ltd) garandeert dat uw gekochte espressoproducten en accessoires van het espressomerk bij normaal gebruik vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de leveringsdatum. (De leveringsdatum wordt beschouwd als de datum die onze bezorgservice heeft geregistreerd bij het afleveren van uw espressoproduct volgens de leveringstracering, niet als een andere datum.)

 

espresso biedt u deze beperkte garantie, alleen als u het product bij espresso hebt gekocht, via de website van espresso (espres.so en subwebsites).

 

remedies

Als er binnen de garantieperiode een defect aan uw espressoproduct ontstaat, bent u verplicht om met een RMA-verzoek onder garantie contact op te nemen met de espresso-klantenservice, ook binnen dezelfde garantieperiode.

 

Als de geldigheid van uw RMA-verzoek onder garantie door espresso wordt geaccepteerd, gaat espresso akkoord met een van beide;

 

 •     het product vervangen door een nieuw of opgeknapt product (waarbij het vervangende product van een identiek model of functioneel equivalent is), of
 •     het volledige bedrag terugbetalen dat u voor het product hebt betaald

 

Ook als onderdeel van onze belofte om alleen producten van de hoogste kwaliteit te verkopen;

 

 •     Als het espressoteam ermee instemt om uw product onder garantie te onderhouden, worden de verzendkosten voor defecte producten gedekt door espresso. Dit betekent dat als espresso accepteert dat uw product onder garantie wordt onderhouden, dan;
 •     In het geval van vervanging – hoeft u geen verzendkosten te betalen of krijgt u deze vergoed, of
 •     In het geval van terugbetalingen - u krijgt uw verzendkosten terug

 

Alle product(en) die onder dit garantiebeleid zijn vervangen, hebben garantiedekking voor (1) jaar vanaf de leveringsdatum. (De datum van levering wordt beschouwd als de datum die onze bezorgservice heeft geregistreerd bij het leveren van uw vervangen apparaat, volgens de leveringstracering.)

 

Garantieservice verkrijgen?

Om garantieservice te verkrijgen, moet u contact opnemen met de espresso Customer Experience Experts met een RMA-verzoek onder garantie, ook binnen dezelfde garantieperiode.

Zodra onze klantenservice uw RMA-verzoek heeft geaccepteerd, ontvangt u details met een bevestiging van de RMA. Dit geeft details over de locatie waar het geretourneerde artikel moet worden gepost. Als je deze bevestigingsgegevens niet hebt ontvangen, ben je niet bevoegd om producten terug te sturen naar espresso. espresso behoudt zich het recht voor om producten die zonder espressobevestiging van de RMA naar espresso zijn verzonden, niet te verwerken.

 

Om de RMA te voltooien, moet u:

 

 •     Stuur de producten binnen een week na ontvangst van de details van de RMA-garantiebevestiging terug. Dit dient te worden bevestigd door het tijdstempel op het pakket van de postdienst en/of de verzendfactuur. espresso behoudt zich het recht voor om retourzendingen die buiten deze periode worden teruggestuurd niet te accepteren.
 •     Verpak het/de artikel(en) veilig voor verzending, om schade tijdens het transport te voorkomen. Artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking of in een verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt, naar het adres dat door espresso is opgegeven. espresso behoudt zich het recht voor om retourzendingen die beschadigd zijn tijdens de verzending, als gevolg van niet goed verpakt voor verzending, niet te accepteren.
 •     Het RMA-nummer en de documentatie moeten samen met uw geretourneerde product worden toegevoegd.
 •     Verzend het item met een service die tracking biedt. U moet dit trackingnummer aan espresso verstrekken als onderdeel van de geldigheid van de RMA. espresso behoudt zich het recht voor om geen retourzendingen te accepteren die zijn gepost zonder een correct en geldig trackingnummer. Houd er rekening mee dat u het risico van verlies of beschadiging van geretourneerde product(en) aanvaardt tijdens het transport terug naar espresso.

 

Zodra uw retourzending wordt beschouwd als vervanging onder de garantie, dient de klant, indien nodig, onmiddellijk restitutieverzoeken in. Afhankelijk van uw bank ziet u de terugbetaling binnen ongeveer 5-10 werkdagen als een tegoed.

 

Let ook op:

 

espresso kan ook van u verlangen dat u een aankoopbewijs toont en bepaalde vragen over uw gebruik van het product beantwoordt, voordat u garantieservice verleent.

 

Het is waarschijnlijk dat gegevens zoals uw gepersonaliseerde profiel van espressoproducten worden verwijderd tijdens garantieservice. espresso is niet verantwoordelijk voor dergelijk verlies.

 

espresso behoudt zich het recht voor om artikelen die onder de garantie zijn geretourneerd te inspecteren en te beoordelen, voordat vervangingen of restituties worden verstrekt. Dit is om dat te verifiëren;

 •     Een correct en geldig trackingnummer is ontvangen door het espressoteam,
 •     De artikelen zijn binnen het juiste tijdsbestek door het espressoteam ontvangen, en
 •     Het artikel is correct verpakt en is niet beschadigd tijdens de vracht
 •     Het item lijdt inderdaad aan het probleem, waardoor een claim tegen deze garantie mogelijk is

 

Uitsluitingen en beperkingen

Houd er rekening mee dat deze garantie alleen van toepassing is op door espresso vervaardigde producten en accessoires die zijn gemarkeerd met de handelsnaam of het logo "espresso".

 

espresso garandeert niet dat de werking van het product ononderbroken of foutloos zal zijn. Om deze reden dekt deze garantie geen software die is ingebouwd in espressoproducten en gerelateerde services die door espresso worden geleverd.

 

Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van het product dat is gekocht op de website van de espresso (espres.so en subwebsites).

 

Zonder het voorgaande te beperken, is deze garantie niet van toepassing op:

 

 •     gebruik met niet-espresso-accessoires zoals kabels en opbergkoffers;
 •     normale slijtage of veroudering van het product, zoals krassen, deuken, slijtage, plus losraken en slijtage van onderdelen na verloop van tijd;
 •     defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, wijziging, ongebruikelijke belasting, wijziging, onjuiste of ongeoorloofde reparatie, onjuiste opslag of toepassingen van derden die naar het product zijn gedownload;
 •     schade veroorzaakt door gebruik van de producten buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven in de instructies van espresso;
 •     wijzigingen van de firmware of software van het product door iemand anders dan officieel espresso;
 •     met onjuiste spanning, voeding of batterijen.
 •     Schade door overmatig vocht

 

Houd er rekening mee dat espresso zich het recht voorbehoudt om producten uit te schakelen in gevallen van vermoedelijke fraude, namaak, diefstal of verlies tijdens verzending.

 

espresso is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het product.

 

Beperking van schade

Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is espresso niet aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten of gegevens, als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of staat, of onder enige andere juridische theorie, zelfs als espresso op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 

Toepasselijk recht

Deze beperkte garantie is onderworpen aan de wetten van de staat New South Wales, Australië, zonder gevolg te geven aan eventuele conflicterende wetten die de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied mogelijk maken. In het geval dat een consument een claim indient die voortvloeit uit deze beperkte garantie, komen de partijen overeen dat de enige en exclusieve jurisdictie de staats- en federale rechtbanken in Sydney, New South Wales zijn.

 

Annuleer mijn bestelling

Als je je bestelling moet annuleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons klantenserviceteam via support@espres.so en we zullen ons best doen om je bestelling te annuleren.

 

Als uw bestelling al is verwerkt, kunnen we de verzending niet stoppen.

 

 

Espresso contacteren

We willen u helpen het maximale uit espressoproducten en -services te halen. Als u vragen heeft over deze productgarantie, neem dan contact met ons op via support@espres.so