SEKRETESS MEDDELANDE

 

Senast uppdaterad 3 januari 2023

Tack för att du valde att vara en del av vårt community på Espresso Displays Pty Ltd och gör affärer som espresso ("espresso", "vi", "oss" eller "vår"). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta sekretessmeddelande eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på support@espres.so.

Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in om dig, hur vi kan använda den och de åtgärder vi vidtar för att säkerställa att den förvaras säkert. Vi förklarar även dina rättigheter och hur du kontaktar oss.

Genom att dela personlig information med oss, bekräftar du att du förstår och samtycker till insamling, lagring, användning och avslöjande av din personliga information av oss på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi kan använda din information om du besöker vår webbplats eller samarbetar med oss ​​på andra relaterade sätt - inklusive försäljning, marknadsföring, evenemang, sociala mediekanaler, telefonsamtal, e-post och annan skriftlig och muntlig kommunikation med dig .

I detta sekretessmeddelande, om vi hänvisar till:

 • Hemsidabetyder alla våra webbplatser som hänvisar till eller länkar till denna policy; och
 • Tjänsterbetyder vår webbplats och andra relaterade tjänster, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Syftet med detta integritetsmeddelande är att förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.

Observera att i den mån vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, som tillhandahålls för din bekvämlighet, är vi endast ansvariga för sekretesspraxis och säkerhet på vår webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar integritets- och säkerhetspolicyerna och procedurerna för varje annan webbplats som du besöker.

Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant, eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
 4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?
 6. HUR HANTAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?
 7. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?
 8. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?
 9. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 10. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
 11. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER
 12. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?
 13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?
 16. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN? Personlig information som du lämnar till oss

Kortfattat:Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt när du kontaktar eller kommunicerar med oss.

Den personliga informationen som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss ​​och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Personlig information som tillhandahålls av dig.Vi samlar in namn; telefonnummer; mejladresser; postadresser; faktureringsadresser; och annan liknande information.

Betalningsdata.Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, såsom ditt betalningsinstrumentnummer (som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsdata lagras av Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal och Klarna. Du kan hitta länk(ar) till deras integritetsmeddelande här: https://stripe.com/en-au/privacy, https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy, https://www. cin7.com/privacy-policy/, https://legal.sezzle.com/privacy, https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full och https://www.klarna .com/international/privacy-policy/.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kortfattat:Viss information – såsom din Internet Protocol (IP)-adress och/eller webbläsarens och enhetens egenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan inkludera enhets- och användningsinformation, såsom din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats, och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Informationen vi samlar in inkluderar:

Logg- och användningsdata.Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss ​​kan denna loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (såsom datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och visade filer, sökningar och andra åtgärder du vidtar såsom vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och hårdvaruinställningar).

Enhetsdata.Vi samlar in enhetsdata såsom information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan denna enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och applikationsidentifikationsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration information.

Platsdata.Vi samlar in platsdata såsom information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Till exempel kan vi använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din nuvarande plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra åtkomst till informationen eller genom att inaktivera din platsinställning på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort, kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

 1. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:Vi behandlar din information för ändamål som baseras på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en mängd olika affärsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa syften i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan.

Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

Att lägga upp vittnesmål.Vi publicerar vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett vittnesmål kommer vi att inhämta ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt rekommendation, vänligen kontakta oss på support@espres.so och se till att inkludera ditt namn, din rekommendationsplats och kontaktinformation.

Begär feedback.Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.

För att möjliggöra kommunikation från användare till användare.Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med varje användares samtycke.

För att hantera användarkonton.Vi kan komma att använda din information i syfte att hantera vårt konto och hålla det i fungerande skick.

För att skicka administrativ information till dig.Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.

För att skydda våra tjänster.Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla vår webbplats säker och säker (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande).

För att upprätthålla våra villkor och policyer för affärsändamål, för att följa juridiska och regulatoriska krav eller i samband med vårt kontrakt.

För att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada.Om vi ​​får en stämningsansökan eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera uppgifterna vi har för att avgöra hur vi ska svara.

Fullfölj och hantera dina beställningar.Vi kan använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via webbplatsen.

Administrera prisdragningar och tävlingar.Vi kan använda din information för att administrera prisdragningar och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.

Att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren.Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

Att svara på användarförfrågningar/erbjuda support till användare.Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.

För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig.Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel, när vi uttrycker ett intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss, kommer vi att samla in personlig information från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "VILKA ÄR DINA SEKRETESSRÄTTIGHETER?" nedan).

Leverera riktad reklam till dig.Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsytt för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.

För andra affärsändamål.Vi kan använda din information för andra affärsändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår webbplats, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan komma att använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte associeras med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information.

 1. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

Kortfattat:Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

Samtycke:Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.

Berättigade intressen:Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

Utförande av ett kontrakt:Där vi har ingått ett avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.

Lagliga skyldigheter:Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar till offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

Vitala intressen:Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är involverade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

Företagsöverlåtelser.Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

Leverantörer, konsulter och andra tredjepartstjänsteleverantörer.Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och kräver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att samla in data å våra vägnar om hur du interagerar med vår webbplats över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll, sidor eller funktioner och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida det inte beskrivs i detta meddelande, delar vi inte, säljer, hyr ut eller byter någon av din information med tredje part för deras marknadsföringsändamål.

 1. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?

Kortfattat:Vi delar endast information med följande kategorier av tredje parter.

Vi delar och avslöjar din information endast med följande kategorier av tredje parter. Om vi ​​har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna i avsnittet nedan med rubriken "HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?".

 • Annonsnätverk
 • Affiliate-marknadsföringsprogram Kommunikations- och samarbetsverktyg Dataanalystjänster
 • Alla relevanta statliga myndigheter där vi rimligen tror att ett sådant avslöjande är nödvändigt för att upprätthålla våra rättigheter
 • Varje enhet som vi fusionerar med (eller föreslås fusionera med) eller av vilken vi förvärvas (eller föreslås bli förvärvade)
 • Varje annan person där det krävs eller tillåts enligt någon lag
 • Verktyg för ekonomi och redovisning
 • Våra tjänstemän och närstående organ;
 • Betalningsbehandlare
 • Personer som arbetar för oss (antingen som anställd eller entreprenör)
 • Produktteknik & designverktyg Verktyg för prestandaövervakning Retargeting-plattformar
 • Försäljnings- och marknadsföringsverktyg
 • Sociala nätverk
 • Testverktyg
 • Tredje parter som du har auktoriserat till vilka du har gett oss tillstånd att dela din information
 • Tredjepartstjänsteleverantörer och andra leverantörer till oss där det är nödvändigt eller önskvärt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster (inklusive tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra databehandlingsaktiviteter för vår räkning)
 • Användarkontoregistrering och autentiseringstjänster

Alla tredje parts tjänsteleverantörer och andra leverantörer till oss, till vilka din personliga information lämnas ut, ges endast tillgång till den informationen för att de ska kunna utföra sina skyldigheter gentemot oss och för inget annat ändamål.

 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

Kortfattat:Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webbsignaler och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

 

Cookies som är nödvändiga för att butiken ska fungera

namn

Fungera

Varaktighet

_ab

Används i samband med åtkomst till admin.

2 år

_secure_session_id

Används i samband med navigering genom ett skyltfönster.

24h

_shopify_country

Används i samband med kassan.

session

_shopify_m

Används för att hantera kunders sekretessinställningar.

1år

_shopify_tm

Används för att hantera kunders sekretessinställningar.

30 minuter

_shopify_tw

Används för att hantera kunders sekretessinställningar.

2w

_skyltfönster_u

Används för att underlätta uppdatering av kundkontoinformation.

1 min

_tracking_consent

Spårningspreferenser.

1år

c

Används i samband med kassan.

1år

vagn

Används i samband med varukorg.

2w

cart_currency

Används i samband med varukorg.

2w

cart_sig

Används i samband med kassan.

2w

cart_ts

Används i samband med kassan.

2w

cart_ver

Används i samband med varukorg.

2w

kolla upp

Används i samband med kassan.

4w

checkout_token

Används i samband med kassan.

1år

dynamic_checkout_shown_on_cart

Används i samband med kassan.

30 minuter

hide_shopify_pay_for_checkout

Används i samband med kassan.

session

håll vid liv

Används i samband med köparlokalisering.

2w

master_device_id

Används i samband med handlarinloggning.

2 år

föregående steg

Används i samband med kassan.

1år

kom ihåg mig

Används i samband med kassan.

1år

secure_customer_sig

Används i samband med kundinloggning.

20 år

shopify_pay

Används i samband med kassan.

1år

shopify_pay_redirect

Används i samband med kassan.

30 minuter, 3w eller 1år beroende på värde

storefront_digest

Används i samband med kundinloggning.

2 år

tracked_start_checkout

Används i samband med kassan.

1år

checkout_one_experiment

Används i samband med kassan.

session

checkout_session_lookup

Används i samband med kassan.

3w

checkout_session_token_<<token>>

Används i samband med kassan.

3w

identitetsstat

Används i samband med kundautentisering.

24h

identitet-tillstånd-<<token>>

Används i samband med kundautentisering.

24h

identity_customer_account_number

Används i samband med kundautentisering.

12w

Rapporteringsanalys

namn

Fungera

Varaktighet

_landningssida

Spåra målsidor.

2w

_orig_referrer

Spåra målsidor.

2w

_s

Shopify-analys.

30 minuter

_shopify_d

Shopify-analys.

session

_shopify_s

Shopify-analys.

30 minuter

_shopify_sa_p

Shopify-analyser relaterade till marknadsföring och hänvisningar.

30 minuter

_shopify_sa_t

Shopify-analyser relaterade till marknadsföring och hänvisningar.

30 minuter

_shopify_y

Shopify-analys.

1år

_y

Shopify-analys.

1år

_shopify_evids

Shopify-analys.

session

_shopify_ga

Shopify och Google Analytics.

session

customer_auth_provider

Shopify-analys.

session

customer_auth_session_created_at

Shopify-analys.

session

 1. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

Kortfattat:Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.

Våra servrar finns i USA. Om du besöker vår webbplats utanför USA, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "KOMMER DIN INFORMATION DELAS MED NÅGON?” ovan), i USA, Australien, Nya Zeeland och andra länder.

En tredje part som vi ger din personliga information till kanske inte befinner sig i ditt hemland eller kan överföra och lagra informationen utanför det landet (utomlands mottagare).

Om du är bosatt i Australien kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att en utländsk mottagare inte bryter mot Australiens sekretessprinciper (APP). Utländska mottagare är dock inte bundna av APParna, och du samtycker till att underklausul 8.1 i APParna inte gäller för utlämnande av din personliga information till en utländsk mottagare. Om en utländsk mottagare hanterar din information i strid med APParna kommer du inte att kunna söka upprättelse enligt Privacy Act.

Om du är bosatt i Nya Zeeland kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att en utländsk mottagare inte bryter mot New Zealand Information Privacy Principles (IPPs), utländska mottagare är inte bundna av IPP:erna. Den utomeuropeiska mottagaren behöver kanske inte skydda informationen på ett sätt som överlag ger jämförbara skyddsåtgärder som i New Zealand Privacy Act 2020.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (Storbritannien), bekräftar du att en utländsk mottagare inte nödvändigtvis har dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

 1. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

Kortfattat:Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.

 1. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Kortfattat:Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på din egen risk. Du bör endast komma åt webbplatsen i en säker miljö.

 1. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

Kortfattat:I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (UK), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran, använd kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagenligheten av behandlingen innan den dras tillbaka, och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på support@espres.so.

Om du är bosatt i EES eller Storbritannien och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Om du är bosatt i Australien och behöver mer information eller hjälp i samband med ett integritetsärende, vänligen kontakta Office of the Australian Information Commission på:

Telefon: 1300 363 992

E-post: enquiries@oaic.gov.au

Kontorets adress: Level 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Webbplats: www.oaic.gov.au

Cookies och liknande tekniker:De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats besök http://www.aboutads.info/choices/.

Välja bort e-postmarknadsföring:Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring – men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du maila oss på support@espres.so.

 1. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track (“DNT”) funktion eller inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.

 1. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?

Kortfattat:Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter avseende åtkomst till din personliga information.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats till tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på webbplatsen, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på webbplatsen. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).

CCPA-sekretessmeddelande

California Code of Regulations definierar en "resident" som:

(1) varje individ som befinner sig i delstaten Kalifornien för annat än ett tillfälligt eller tillfälligt syfte och (2) varje individ som har hemvist i delstaten Kalifornien som är utanför delstaten Kalifornien för ett tillfälligt eller tillfälligt syfte

Alla andra individer definieras som "icke-bosatta".

Om denna definition av "bosatt" gäller dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter avseende din personliga information.

Vilka kategorier av personlig information samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personlig information under de senaste tolv (12) månaderna:

Kategoriexempel insamlade

 

A. Identifierare

Kontaktuppgifter, såsom riktiga namn, alias, postadress, telefon- eller mobilkontaktnummer, unik personlig identifierare, onlineidentifierare, Internetprotokolladress, e-postadress och kontonamn

JA

Lagar för register

C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt Kalifornien eller federal lag

Kön och födelsedatum

NEJ

D. Kommersiell information

Transaktionsinformation, köphistorik, finansiella detaljer och betalningsinformation

JA

E. Biometrisk information

Fingeravtryck och röstavtryck

NEJ

F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitet

Webbhistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser

JA

G. Geolokaliseringsdata

Enhetens plats

JA

H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, lukt- eller liknande information

Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar skapade i samband med vår affärsverksamhet

NEJ

I. Yrkes- eller anställningsrelaterad information

Företagskontaktuppgifter för att kunna ge dig våra tjänster på affärsnivå, jobbtitel samt arbetshistorik och yrkeskvalifikationer om du ansöker om ett jobb hos oss

NEJ

J. Utbildningsinformation

Studentregister och kataloginformation

NEJ

K. Slutsatser från annan personlig information

Slutsatser dragna från någon av de insamlade personliga uppgifterna som anges ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om till exempel en individs preferenser och egenskaper

JA

Espresso Displays Pty Ltd har avslöjat följande kategorier av personlig information till tredje part för ett affärs- eller kommersiellt syfte under de föregående tolv (12) månaderna:

Kategori B. Personlig information, enligt definitionen i California Customer Records Law, såsom ditt namn och kontaktinformation. Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifterna – Begäran om radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter. Om du ber oss att radera din personliga information kommer vi att respektera din begäran och radera din personliga information, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) utövandet av en annan konsument av hans eller hennes yttrandefrihet , våra efterlevnadskrav som är ett resultat av en rättslig skyldighet eller annan behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad – Begär att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att veta:

 • huruvida vi samlar in och använder din personliga information;
 • kategorierna av personlig information som vi samlar in;
 • de ändamål för vilka den insamlade personinformationen används; om vi säljer din personliga information till tredje part;
 • kategorierna av personlig information som vi sålt eller avslöjat för affärsändamål;
 • kategorierna av tredje parter till vilka personuppgifterna såldes eller avslöjades för affärsändamål; och
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personlig information.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifieras som svar på en konsumentförfrågan eller att omidentifiera individuella uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har informationen om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att tillhandahålla information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har gett oss. Till exempel, beroende på vilken typ av förfrågan du skickar, kan vi be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan matcha informationen du tillhandahåller med den information vi redan har registrerat, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder efter omständigheterna.

Vi kommer endast att använda personlig information som tillhandahålls i din begäran för att verifiera din identitet eller behörighet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Om vi ​​däremot inte kan verifiera din identitet från den information som redan finns hos oss, kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och i säkerhets- eller bedrägeriförebyggande syfte. Vi kommer att radera sådan ytterligare tillhandahållen information så snart vi avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter

 • du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller be att få begränsa behandlingen av uppgifterna
 • du kan utse en auktoriserad agent för att göra en begäran enligt CCPA å dina vägnar. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att de har giltigt auktoriserats att agera å dina vägnar i enlighet med CCPA.
 • du kan begära att välja bort framtida försäljning av din personliga information till tredje part. Efter att ha tagit emot en begäran om att välja bort, kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, men senast 15 dagar från datumet för begäran.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på support@espres.so , eller genom att hänvisa till kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra från dig.

GDPR

Om du är bosatt i EES har du rätt att få tillgång till den personliga information vi har om dig, att överföra den till en ny tjänst och att be att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen ovan.

Din personliga information kommer initialt att behandlas i Irland och kommer sedan att överföras utanför Europa för lagring och vidare behandling, inklusive till Kanada och USA. För mer information om hur dataöverföringar följer GDPR, se Shopifys GDPR Whitepaper:https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kortfattat:Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig.. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande

mejla oss på:

support@espres.so

posta den till oss på:

Espresso Displays Pty Ltd

Nivå 2

91 Reservoir St,

Surry Hills, New South Wales 2010

Australien

 1. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka in ett förfrågningsformulär senastklicka här.