OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Posledná aktualizácia 3. januára 2023

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať sa súčasťou našej komunity v Espresso Displays Pty Ltd a podnikať ako espresso („espresso“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese support@espres.so.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie o vás zhromažďujeme, ako ich môžeme použiť a aké kroky podnikáme na zaistenie ich bezpečnosti. Vysvetľujeme tiež vaše práva a spôsob, ako nás kontaktovať.

Zdieľaním osobných údajov s nami potvrdzujete, že rozumiete a súhlasíte so zhromažďovaním, uchovávaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov nami spôsobom opísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako môžeme použiť vaše informácie, ak navštívite našu webovú stránku alebo sa s nami zapojíte inými súvisiacimi spôsobmi – vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu, udalostí, kanálov sociálnych médií, telefonických rozhovorov, e-mailov a inej písomnej a verbálnej komunikácie s vami .

Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov odkazujeme na:

 • Webová stránkaznamená akúkoľvek našu webovú stránku, ktorá odkazuje alebo odkazuje na tieto zásady; a
 • Službyznamená našu webovú stránku a ďalšie súvisiace služby vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu alebo podujatí.

Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Ak sú v tomto oznámení o ochrane osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše služby.

Upozorňujeme, že v rozsahu, v akom naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré sú poskytované pre vaše pohodlie, sme zodpovední iba za zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosť našej webovej stránky. Odporúčame, aby ste si skontrolovali zásady a postupy ochrany osobných údajov a zabezpečenia každej ďalšej webovej lokality, ktorú navštívite.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

 

 

OBSAH

 1. AKÉ INFORMÁCIE Zhromažďujeme?
 2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 3. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?
 4. S KOM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?
 5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?
 6. AKO SPRACUJEME VAŠE PRIHLÁSENIA DO SOCIÁLNYCH STRÁNOK?
 7. PRENOSÚ SA VAŠE INFORMÁCIE MEDZINÁRODNE?
 8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
 9. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?
 10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?
 11. OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ
 12. MAJÚ OBYVATELI V KALIFORNII ŠPECIFICKÉ PRÁVA NA SÚKROMIE?
 13. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?
 14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?
 15. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?
 16. AKÉ INFORMÁCIE Zhromažďujeme? Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

V skratke:Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete na webovej stránke, prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na webovej stránke alebo inak, keď nás kontaktujete alebo s nami komunikujete.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a webovou stránkou, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:

Vami poskytnuté osobné údaje.Zhromažďujeme mená; telefónne čísla; emailové adresy; poštové adresy; fakturačné adresy; a ďalšie podobné informácie.

Platobné údaje.Ak nakupujete, môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ako napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vaším platobným nástrojom. Všetky platobné údaje uchovávajú Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal a Klarna. Odkaz(y) na ich oznámenie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://stripe.com/en-au/privacy, https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy, https://www. cin7.com/privacy-policy/, https://legal.sezzle.com/privacy, https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full a https://www.klarna .com/international/privacy-policy/.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

Informácie sa zbierajú automaticky

V skratke:Niektoré informácie – ako napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite našu webovú stránku.

Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo prechádzate webovou stránkou. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako je vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako je vaša IP adresa, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, poloha. , informácie o tom, ako a kedy používate našu Webovú stránku a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našej webovej stránky a na účely našej internej analýzy a podávania správ.

Ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

Údaje denníka a používania.Údaje denníka a používania sú informácie o službách, diagnostické informácie, informácie o používaní a výkone, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na našu webovú stránku alebo ju používate, a ktoré zaznamenávame do protokolových súborov. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webovej lokalite (ako sú dátumové/časové pečiatky spojené s vaším používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré vykonávate, ako napríklad funkcie, ktoré používate), informácie o udalostiach zariadenia (ako je aktivita systému, chybové hlásenia (niekedy nazývané „výpisy zlyhaní“) a nastavenia hardvéru).

Údaje o zariadení.Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, poloha, typ prehliadača, model hardvéru poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému. informácie.

Údaje o polohe.Zhromažďujeme údaje o polohe, ako sú informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Množstvo informácií, ktoré zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Napríklad môžeme použiť GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám povedia vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Môžete nám odmietnuť povoliť zhromažďovanie týchto informácií buď odmietnutím prístupu k informáciám, alebo zakázaním nastavenia Poloha na vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, možno nebudete môcť používať určité aspekty Služieb.

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke:Vaše údaje spracúvame na účely založené na legitímnych obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vášho súhlasu.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky používame na rôzne obchodné účely. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu s vaším súhlasom a/alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Vedľa každého účelu uvedeného nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Používame informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame:

Na uverejňovanie posudkov.Na našej webovej stránke uverejňujeme posudky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred uverejnením posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a obsahu posudku. Ak chcete aktualizovať alebo vymazať svoj posudok, kontaktujte nás na adrese support@espres.so a nezabudnite uviesť svoje meno, umiestnenie posudku a kontaktné informácie.

Požiadajte o spätnú väzbu.Vaše informácie môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás ohľadom používania našej webovej stránky.

Na umožnenie komunikácie medzi používateľmi.Vaše informácie môžeme použiť, aby sme umožnili komunikáciu medzi používateľmi so súhlasom každého používateľa.

Na správu používateľských účtov.Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržiavania v prevádzkyschopnom stave.

Aby sme vám poslali administratívne informácie.Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.

Na ochranu našich služieb.Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržať našu webovú stránku v bezpečí (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).

Na presadzovanie našich zmluvných podmienok a zásad na obchodné účely, na dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.

Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám.Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré uchovávame, aby sme určili, ako reagovať.

Plňte a spravujte svoje objednávky.Vaše informácie môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom webovej stránky.

Spravujte žrebovania o ceny a súťaže.Vaše údaje môžeme použiť na spravovanie žrebovaní o ceny a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží.

Poskytovať a uľahčovať poskytovanie služieb používateľovi.Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.

Reagovať na otázky používateľov/ ponúkať používateľom podporu.Vaše informácie môžeme použiť, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať s používaním našich Služieb.

Na zasielanie marketingovej a propagačnej komunikácie.My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri prejavení záujmu o získanie informácií o nás alebo našej Webovej stránke, prihlásení sa na odber marketingu alebo inom kontaktovaní nás budeme zhromažďovať osobné údaje od vás. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si časť „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?“ nižšie).

Poskytnite vám cielenú reklamu.Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklamy (a na spoluprácu s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie ich účinnosti.

Na iné obchodné účely.Vaše informácie môžeme použiť na iné obchodné účely, ako je analýza údajov, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej webovej stránky, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a uchovávať v súhrnnej a anonymizovanej forme, aby neboli spojené s jednotlivými koncovými používateľmi a nezahŕňali osobné údaje.

 1. BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?

V skratke:Informácie zdieľame iba s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:

Súhlas:Vaše údaje môžeme spracovávať, ak ste nám udelili konkrétny súhlas na použitie vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Oprávnené záujmy:Vaše údaje môžeme spracovávať, keď je to primerane potrebné na dosiahnutie našich legitímnych obchodných záujmov.

Plnenie zmluvy:Ak sme s vami uzavreli zmluvu, môžeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

Právne povinnosti:Vaše informácie môžeme zverejniť tam, kde to od nás vyžaduje zákon, aby sme vyhoveli platným zákonom, vládnym žiadostiam, súdnemu konaniu, súdnemu príkazu alebo právnemu procesu, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie (vrátane odpovede na verejným orgánom, aby splnili požiadavky národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

Životné záujmy:Vaše informácie môžeme zverejniť, ak sa domnievame, že je potrebné vyšetriť, zabrániť alebo prijať opatrenia týkajúce sa potenciálneho porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností alebo ako dôkaz v súdnych sporoch, v ktorých sme zapojení.

Konkrétnejšie, možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:

Prevody podnikov.Vaše informácie môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.

Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán.Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene, a na vykonanie tejto práce vyžadujú prístup k takýmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, služby zákazníkom a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používanie sledovacej technológie na webovej stránke, ktorá im umožní v našom mene zhromažďovať údaje o tom, ako v priebehu času interagujete s našou webovou stránkou. Tieto informácie môžu byť okrem iného použité na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu, stránok alebo funkcií a na lepšie pochopenie online aktivít. Pokiaľ nie je uvedené v tomto oznámení, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s tretími stranami na ich propagačné účely.

 1. S KOM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

V skratke:Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi kategóriami tretích strán.

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi kategóriami tretích strán. Ak sme vaše údaje spracúvali na základe vášho súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?“.

 • reklamné siete
 • Programy affiliate marketingu Nástroje na komunikáciu a spoluprácu Služby analýzy údajov
 • Akýkoľvek príslušný vládny orgán, ak sa odôvodnene domnievame, že takéto zverejnenie je nevyhnutné na presadzovanie našich práv
 • Akýkoľvek subjekt, s ktorým sa zlúčime (alebo ktorý navrhujeme zlúčenie) alebo ktorý nás získal (alebo bol navrhnutý na získanie)
 • Akákoľvek iná osoba, ak to vyžaduje alebo povoľuje akýkoľvek zákon
 • Nástroje pre financie a účtovníctvo
 • Naši predstavitelia a súvisiace orgány spoločnosti;
 • Spracovatelia platieb
 • Osoby, ktoré pre nás pracujú (či už ako zamestnanec alebo dodávateľ)
 • Produktové inžinierstvo a dizajnové nástroje Nástroje na monitorovanie výkonu Retargetingové platformy
 • Nástroje predaja a marketingu
 • Sociálne siete
 • Testovacie nástroje
 • Tretie strany, ktorým ste udelili oprávnenie na zdieľanie vašich údajov
 • Poskytovatelia služieb tretích strán a iní dodávatelia pre nás, ak je to potrebné alebo žiaduce, aby sme mohli poskytovať naše služby (vrátane poskytovateľov služieb, ktorých zaväzujeme vykonávať činnosti spracovania údajov v našom mene)
 • Služby registrácie a overovania používateľských účtov

Všetci poskytovatelia služieb tretích strán a iní dodávatelia pre nás, ktorým sú vaše osobné údaje poskytnuté, majú prístup k týmto informáciám len preto, aby si mohli plniť svoje záväzky voči nám, a na žiadny iný účel.

 1. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

V skratke:Na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom Oznámení o súboroch cookie.

 

Cookies potrebné pre fungovanie obchodu

názov

Funkcia

Trvanie

_ab

Používa sa v súvislosti s prístupom k admin.

2r

_secure_session_id

Používa sa v spojení s navigáciou cez výklad.

24h

_shopify_country

Používa sa v spojení s pokladňou.

relácie

_shopify_m

Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka.

1 r

_shopify_tm

Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka.

30 min

_shopify_tw

Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka.

2w

_storefront_u

Používa sa na uľahčenie aktualizácie informácií o zákazníckom účte.

1 minúta

_tracking_consent

Predvoľby sledovania.

1 r

c

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

vozík

Používa sa v spojení s nákupným košíkom.

2w

cart_currency

Používa sa v spojení s nákupným košíkom.

2w

cart_sig

Používa sa v spojení s pokladňou.

2w

cart_ts

Používa sa v spojení s pokladňou.

2w

cart_ver

Používa sa v spojení s nákupným košíkom.

2w

odhlásiť sa

Používa sa v spojení s pokladňou.

4w

checkout_token

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

dynamic_checkout_show_on_cart

Používa sa v spojení s pokladňou.

30 min

hide_shopify_pay_for_checkout

Používa sa v spojení s pokladňou.

relácie

udržať nažive

Používa sa v súvislosti s lokalizáciou kupujúceho.

2w

master_device_id

Používa sa v súvislosti s prihlásením obchodníka.

2r

predchádzajúci_krok

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

Pamätáš si ma

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

secure_customer_sig

Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.

20r

shopify_pay

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

shopify_pay_redirect

Používa sa v spojení s pokladňou.

30 minút, 3w alebo 1r v závislosti od hodnoty

storefront_digest

Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka.

2r

tracked_start_checkout

Používa sa v spojení s pokladňou.

1 r

checkout_one_experiment

Používa sa v spojení s pokladňou.

relácie

checkout_session_lookup

Používa sa v spojení s pokladňou.

3w

checkout_session_token_<<token>>

Používa sa v spojení s pokladňou.

3w

identita-štát

Používa sa v súvislosti s autentifikáciou zákazníka.

24h

identity-state-<<token>>

Používa sa v súvislosti s autentifikáciou zákazníka.

24h

identity_customer_account_number

Používa sa v súvislosti s autentifikáciou zákazníka.

12w

Reporting Analytics

názov

Funkcia

Trvanie

_landing_page

Sledujte vstupné stránky.

2w

_orig_referrer

Sledujte vstupné stránky.

2w

_s

Analytika Shopify.

30 min

_shopify_d

Analytika Shopify.

relácie

_shopify_s

Analytika Shopify.

30 min

_shopify_sa_p

Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní.

30 min

_shopify_sa_t

Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní.

30 min

_shopify_y

Analytika Shopify.

1 r

_y

Analytika Shopify.

1 r

_shopify_evids

Analytika Shopify.

relácie

_shopify_ga

Shopify a Google Analytics.

relácie

customer_auth_provider

Analytika Shopify.

relácie

customer_auth_session_created_at

Analytika Shopify.

relácie

 1. PRENOSÚ SA VAŠE INFORMÁCIE MEDZINÁRODNE?

V skratke:Vaše informácie môžeme prenášať, uchovávať a spracovávať v iných krajinách, ako je vaša.

Naše servery sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických. Ak pristupujete na našu webovú stránku z krajín mimo USA, uvedomte si, že vaše informácie môžu byť prenášané, ukladané a spracovávané nami v našich zariadeniach a tretími stranami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje (pozri „BUDE INFORMÁCIE BYŤ ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?“ vyššie), v Spojených štátoch, Austrálii, na Novom Zélande a v ďalších krajinách.

Tretia strana, ktorej poskytujeme vaše osobné údaje, sa nemusí nachádzať v krajine vášho bydliska alebo môže tieto informácie prenášať a uchovávať mimo tejto krajiny (zámorský príjemca).

Ak máte bydlisko v Austrálii, podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že zámorský príjemca neporuší austrálske zásady ochrany osobných údajov (APP). Zámorskí príjemcovia však nie sú viazaní aplikáciami a súhlasíte s tým, že odsek 8.1 aplikácií sa nevzťahuje na sprístupnenie vašich osobných údajov príjemcovi zo zámoria. Ak zámorský príjemca nakladá s vašimi informáciami v rozpore s APP, nebudete môcť žiadať nápravu podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Ak máte trvalé bydlisko na Novom Zélande, podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že príjemca zo zahraničia neporuší zásady ochrany osobných údajov na Novom Zélande (IPP), pričom príjemcovia zo zahraničia nebudú IPP viazaní. Od zámorského príjemcu sa nemusí vyžadovať, aby chránil informácie spôsobom, ktorý celkovo poskytuje porovnateľné záruky ako tie v Novozélandskom zákone o ochrane súkromia z roku 2020.

Ak ste rezidentom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Spojenom kráľovstve (Spojené kráľovstvo), beriete na vedomie, že zámorský príjemca nemusí mať nevyhnutne zákony na ochranu údajov alebo iné podobné zákony tak komplexné ako zákony vo vašej krajine. Prijmeme však všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke:Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie, ako je obdobie, počas ktorého majú používatelia u nás účet.

Ak nemáme žiadnu trvalú legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch záloh), bezpečne uchovávať vaše osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazanie.

 1. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?

V skratke:Naším cieľom je chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií však nie je možné zaručiť 100% bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet alebo technológie ukladania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopný poraziť našu bezpečnosť a nesprávne zhromažďovať, pristupovať, ukradnúť alebo upraviť vaše informácie. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na a z našej webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?

V skratke:V niektorých regiónoch, napríklad v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve (Spojené kráľovstvo), máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup a kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých regiónoch (ako EHP a Spojené kráľovstvo) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e-mail na adresu support@espres.so.

Ak máte bydlisko v EHP alebo Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť na váš miestny dozorný úrad na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov sú k dispozícii tu:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Ak máte bydlisko v Austrálii a potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc v súvislosti so záležitosťou ochrany osobných údajov, kontaktujte kanceláriu Austrálskej informačnej komisie na adrese:

Telefón: 1300 363 992

E-mail: enquiries@oaic.gov.au

Adresa kancelárie: Level 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Webstránka: www.oaic.gov.au

Súbory cookie a podobné technológie:Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie a odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie alebo služby našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť z inzercie založenej na záujmoch inzerentov na našej webovej stránke, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Odhlásenie z e-mailového marketingu:Z nášho zoznamu marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v e-mailoch, ktoré vám posielame, alebo nás môžete kontaktovať pomocou údajov uvedených nižšie. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov – môžeme s vami však naďalej komunikovať, napríklad aby sme vám posielali e-maily súvisiace so službami, ktoré sú potrebné na správu a používanie vášho účtu, na zodpovedanie požiadaviek na služby alebo na iné účely. nemarketingové účely. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete nám poslať e-mail na adresu support@espres.so.

 1. OVLÁDANIE PRE FUNKCIE NESLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track (“DNT”) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby ste dali najavo, že uprednostňujete ochranu osobných údajov, aby sa údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online nesledovali a zhromažďovali. V tejto fáze nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznamuje vašu voľbu nesledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 1. MAJÚ OBYVATELI V KALIFORNII ŠPECIFICKÉ PRÁVA NA SÚKROMIE?

V skratke:Áno, ak máte bydlisko v Kalifornii, máte špecifické práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom.

Sekcia 1798.83 občianskeho zákonníka Kalifornie, známa aj ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú). sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chceli by ste podať takúto žiadosť, odošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie.

Ak máte menej ako 18 rokov, žijete v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na webovej stránke, máte právo požiadať o odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejníte na webovej lokalite. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že žijete v Kalifornii. Zabezpečíme, aby údaje neboli verejne zobrazené na Webovej stránke, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo úplne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. zálohy atď.).

Oznámenie o ochrane osobných údajov CCPA

Kalifornský kódex predpisov definuje „rezidenta“ ako:

(1) každý jednotlivec, ktorý sa nachádza v štáte Kalifornia na iný ako dočasný alebo prechodný účel, a (2) každý jednotlivec, ktorý má bydlisko v štáte Kalifornia a je mimo štátu Kalifornia na dočasný alebo prechodný účel

Všetky ostatné osoby sú definované ako „nerezidenti“.

Ak sa na vás vzťahuje táto definícia „obyvateľa“, musíme dodržiavať určité práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.

Aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme?

Za posledných dvanásť (12) mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie osobných údajov:

Zhromaždené príklady kategórií

 

A. Identifikátory

Kontaktné údaje, ako je skutočné meno, alias, poštová adresa, telefónne alebo mobilné kontaktné číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a názov účtu

ÁNO

Štatút záznamov

C. Chránené klasifikačné charakteristiky podľa kalifornského alebo federálneho zákona

Pohlavie a dátum narodenia

NIE

D. Obchodné informácie

Informácie o transakciách, história nákupov, finančné podrobnosti a informácie o platbách

ÁNO

E. Biometrické informácie

Odtlačky prstov a hlasové odtlačky

NIE

F. Internet alebo iná podobná sieťová aktivita

História prehliadania, história vyhľadávania, online správanie, údaje o záujmoch a interakcie s našimi a inými webovými stránkami, aplikáciami, systémami a reklamami

ÁNO

G. Geolokačné údaje

Umiestnenie zariadenia

ÁNO

H. Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie

Obrázky a audio, video alebo hovory vytvorené v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami

NIE

I. Profesijné alebo zamestnanecké informácie

Obchodné kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby na úrovni podnikania, pracovnej pozície, ako aj pracovnej histórie a odbornej kvalifikácie, ak sa u nás uchádzate o prácu

NIE

J. Informácie o vzdelávaní

Záznamy študentov a informácie o adresároch

NIE

K. Vyvodenie záverov z iných osobných informácií

Vyvodenie záverov z akýchkoľvek zozbieraných osobných informácií uvedených vyššie na vytvorenie profilu alebo súhrnu napríklad o preferenciách a charakteristikách jednotlivca

ÁNO

Spoločnosť Espresso Displays Pty Ltd zverejnila nasledujúce kategórie osobných údajov tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch:

Kategória B. Osobné informácie, ako sú definované v kalifornskom zákone o zákazníckych záznamoch, ako je vaše meno a kontaktné informácie.Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

Právo požadovať vymazanie údajov – Žiadosť o vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, budeme rešpektovať vašu žiadosť a vymažeme vaše osobné údaje, s výhradou určitých výnimiek stanovených zákonom, ako je (ale nielen) uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu iným spotrebiteľom , našich požiadaviek na dodržiavanie predpisov vyplývajúcich zo zákonnej povinnosti alebo akéhokoľvek spracovania, ktoré môže byť potrebné na ochranu pred nezákonnými činnosťami.

Právo byť informovaný – Žiadosť o informácie

V závislosti od okolností máte právo vedieť:

 • či zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje;
 • kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme;
 • účely, na ktoré sa zhromaždené osobné údaje používajú; či predávame vaše osobné údaje tretím stranám;
 • kategórie osobných údajov, ktoré sme predali alebo zverejnili na obchodné účely;
 • kategórie tretích strán, ktorým boli osobné údaje predané alebo poskytnuté na obchodné účely; a
 • obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania alebo predaja osobných údajov.

V súlade s platnými právnymi predpismi nie sme povinní poskytnúť alebo vymazať informácie o spotrebiteľovi, ktoré sú neidentifikovateľné v reakcii na žiadosť spotrebiteľa, ani opätovne identifikovať jednotlivé údaje na overenie žiadosti spotrebiteľa.

Právo na nediskrimináciu pri výkone práv spotrebiteľa na súkromie Nebudeme vás diskriminovať, ak uplatníte svoje práva na súkromie.

Proces overovania

Po prijatí vašej žiadosti budeme musieť overiť vašu identitu, aby sme určili, že ste tá istá osoba, o ktorej máme informácie v našom systéme. Toto overenie vyžaduje, aby sme vás požiadali o poskytnutie informácií, aby sme ich mohli priradiť k informáciám, ktoré ste nám predtým poskytli. Napríklad v závislosti od typu žiadosti, ktorú odošlete, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých informácií, aby sme mohli porovnať vami poskytnuté informácie s informáciami, ktoré už máme v záznamoch, alebo vás môžeme kontaktovať prostredníctvom komunikačného spôsobu (napr. alebo e-mail), ktorý ste nám predtým poskytli. Podľa okolností môžeme použiť aj iné metódy overenia.

Osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti použijeme iba na overenie vašej totožnosti alebo oprávnenia podať žiadosť. Pokiaľ to bude možné, vyhneme sa tomu, aby sme od vás požadovali dodatočné informácie na účely overenia. Ak však nemôžeme overiť vašu totožnosť z informácií, ktoré už máme k dispozícii, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na účely overenia vašej totožnosti a na účely bezpečnosti alebo ochrany pred podvodmi. Takéto dodatočne poskytnuté informácie vymažeme hneď, ako dokončíme vaše overovanie.

Iné práva na ochranu súkromia

 • môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov
 • môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo už nie sú relevantné, alebo požiadať o obmedzenie spracovania údajov
 • môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene predloží žiadosť podľa zákona CCPA. Môžeme zamietnuť žiadosť autorizovaného zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz o tom, že bol platne oprávnený konať vo vašom mene v súlade so zákonom CCPA.
 • môžete požiadať o zrušenie budúceho predaja vašich osobných údajov tretím stranám. Po prijatí žiadosti o odstúpenie od nej budeme konať čo najskôr, najneskôr však do 15 dní odo dňa odoslania žiadosti.

Pre uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese support@espres.so alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v spodnej časti tohto dokumentu. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme sa o vás dozvedeli.

GDPR

Ak ste obyvateľom EHP, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, na ich prenos do novej služby a právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy na uloženie a ďalšie spracovanie vrátane Kanady a Spojených štátov amerických. Ďalšie informácie o tom, ako sú prenosy údajov v súlade s GDPR, nájdete v Whitepaper GDPR spoločnosti Shopify:https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

 1. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENIE?

V skratke:Áno, toto oznámenie aktualizujeme podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Upravené“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

 1. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu

pošlite nám e-mail na adresu:

support@espres.so

pošlite nám to na:

Espresso Displays Pty Ltd

Úroveň 2

91 Reservoir St,

Surry Hills, Nový Južný Wales 2010

Austrália

 1. AKO MÔŽETE SKONTROLOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZHROMAŽDUJEME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich za určitých okolností vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, odošlite formulár žiadosti dokliknutím sem.