INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

Ostatnia aktualizacja 3 stycznia 2023 r

Dziękujemy za wybór członkostwa w naszej społeczności w Espresso Displays Pty Ltd, prowadzącej działalność jako espresso („espresso”, „my”, „nas” lub „nasz”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem support@espres.so.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje o Tobie zbieramy, w jaki sposób możemy je wykorzystywać oraz kroki, jakie podejmujemy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Wyjaśniamy również, jakie masz prawa i jak się z nami skontaktować.

Udostępniając nam dane osobowe, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób możemy wykorzystywać Twoje dane, jeśli odwiedzasz naszą Witrynę lub współpracujesz z nami w inny powiązany sposób – w tym sprzedaż, marketing, wydarzenia, kanały mediów społecznościowych, rozmowy telefoniczne, e-maile i inną pisemną i ustną komunikację z Tobą .

Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności odnosimy się do:

 • Stronie internetowejoznacza dowolną naszą stronę internetową, która zawiera odniesienia lub linki do tej polityki; oraz
 • Usługioznacza naszą stronę internetową i inne powiązane usługi, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia.

Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest jak najdokładniejsze wyjaśnienie Państwu, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z nimi. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z naszych Usług.

Należy pamiętać, że w zakresie, w jakim nasza witryna internetowa zawiera łącza do innych witryn internetowych, które są udostępniane dla Twojej wygody, ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwo naszej witryny internetowej. Zalecamy sprawdzenie zasad i procedur dotyczących prywatności i bezpieczeństwa każdej innej odwiedzanej witryny.

Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci to zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

 

 

SPIS TREŚCI

 1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?
 2. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
 3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?
 4. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?
 5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
 6. W JAKI SPOSÓB POSTĘPUJEMY Z TWOIMI LOGAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI?
 7. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?
 8. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?
 9. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?
 10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 11. STEROWANIE FUNKCJAMI NIEŚLEDZĄCYMI
 12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
 13. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE TEGO OGŁOSZENIA?
 14. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?
 15. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?
 16. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY? Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie:Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Serwisie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, kiedy uczestniczysz w działaniach w Serwisie lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami lub komunikujesz się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie.Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; adresy rozliczeniowe; i inne podobne informacje.

Dane dotyczące płatności.Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (takiego jak numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Stripe, AfterPay, Cin7, Sezzle, PayPal i Klarna. Linki do ich informacji o ochronie prywatności można znaleźć tutaj: https://stripe.com/en-au/privacy, https://www.afterpay.com/en-AU/privacy-policy, https://www. cin7.com/privacy-policy/, https://legal.sezzle.com/privacy, https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/privacy-full i https://www.klarna .com/international/privacy-policy/.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadamiać nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Gromadzone przez nas informacje obejmują:

Dane dziennika i użytkowania.Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, diagnostyką, użytkowaniem i wydajnością, które nasze serwery automatycznie zbierają, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub korzystasz z niej i które rejestrujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz z nami w interakcje, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/czasu związane z korzystaniem przez Ciebie, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).

Dane urządzenia.Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. W zależności od używanego urządzenia, te dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu Dostawca usług internetowych i/lub operator sieci komórkowej, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja.

Dane lokalizacji.Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. To, ile informacji zbieramy, zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład możemy wykorzystywać GPS i inne technologie do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych i/lub Twojej zgodzie.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Witryny do różnych celów biznesowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Obok każdego celu wymienionego poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Informacje, które zbieramy lub otrzymujemy, wykorzystujemy:

Aby opublikować referencje.Na naszej Witrynie publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na użycie Twojego imienia i nazwiska oraz treści referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem support@espres.so i pamiętaj o podaniu swojego imienia i nazwiska, lokalizacji referencji oraz danych kontaktowych.

Poproś o opinię.Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Witryny.

Aby umożliwić komunikację między użytkownikami.Możemy wykorzystywać Twoje informacje w celu umożliwienia komunikacji między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.

Aby zarządzać kontami użytkowników.Możemy wykorzystywać Twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie sprawności.

Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne.Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.

Aby chronić nasze Usługi.Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny (na przykład w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom).

Aby egzekwować nasze warunki, zasady i zasady w celach biznesowych, aby zachować zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi lub w związku z naszą umową.

Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodom.Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inny wniosek prawny, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak zareagować.

Realizuj i zarządzaj swoimi zamówieniami.Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny.

Zarządzaj losowaniami nagród i konkursami.Możemy wykorzystywać Twoje dane do administrowania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się wziąć udział w naszych konkursach.

Aby dostarczać i ułatwiać dostarczanie usług użytkownikowi.Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.

Aby odpowiadać na zapytania użytkowników/oferować wsparcie użytkownikom.Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.

Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne.My i/lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszej Witrynie, subskrybujesz marketing lub kontaktujesz się z nami w inny sposób, będziemy gromadzić Twoje dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie (zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?” poniżej).

Dostarczaj ukierunkowane reklamy.Możemy wykorzystywać Twoje informacje do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

Do innych celów biznesowych.Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Witryny, produktów, marketingu i Twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i anonimowej, aby nie były one kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych.

 1. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?

W skrócie:Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z prawem, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Zgoda:Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadnione interesy:Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych.

Wykonanie umowy:Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.

Zobowiązania prawne:Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zastosować się do obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe (w tym w odpowiedzi na organom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Żywotne zainteresowania:Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i działaniami niezgodnymi z prawem lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy być zmuszeni do przetwarzania Twoich danych lub udostępniania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

Transfery biznesowe.Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług.Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi dla nas lub w naszym imieniu i wymagają dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych na temat interakcji użytkownika z naszą Witryną w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie określono inaczej w niniejszym zawiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie wymieniamy żadnymi informacjami użytkownika z osobami trzecimi w celach promocyjnych.

 1. KOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Udostępniamy informacje wyłącznie następującym kategoriom stron trzecich.

Udostępniamy i ujawniamy Twoje informacje wyłącznie następującym kategoriom stron trzecich. Jeśli przetwarzaliśmy Twoje dane na podstawie Twojej zgody i chcesz ją cofnąć, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji poniżej zatytułowanej „JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POUCZENIA?”.

 • Sieci reklamowe
 • Programy marketingu afiliacyjnego Narzędzia do komunikacji i współpracy Usługi analizy danych
 • Wszelkie odpowiednie organy rządowe, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że takie ujawnienie jest konieczne do egzekwowania naszych praw
 • Każdy podmiot, z którym się łączymy (lub proponujemy się połączyć) lub przez który jesteśmy przejmowani (lub proponowani do przejęcia)
 • Każda inna osoba, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez jakiekolwiek prawo
 • Narzędzia finansowo-księgowe
 • Nasi funkcjonariusze i powiązane organy korporacyjne;
 • Procesory płatności
 • Osoby, które dla nas pracują (jako pracownicy lub zleceniobiorcy)
 • Inżynieria produktu i narzędzia projektowe Narzędzia do monitorowania wydajności Platformy retargetingowe
 • Narzędzia sprzedaży i marketingu
 • Portale społecznościowe
 • Narzędzia do testowania
 • Strony trzecie, które upoważniłeś, którym upoważniłeś nas do udostępniania twoich informacji
 • Zewnętrzni usługodawcy i inni dostawcy dla nas, jeśli jest to konieczne lub pożądane, aby umożliwić nam świadczenie naszych usług (w tym usługodawcy, których angażujemy do podejmowania działań związanych z przetwarzaniem danych w naszym imieniu)
 • Usługi rejestracji i uwierzytelniania konta użytkownika

Wszyscy zewnętrzni dostawcy usług i inni dostawcy, którym ujawniono Twoje dane osobowe, mają dostęp do tych informacji wyłącznie w celu umożliwienia im wykonania ich zobowiązań wobec nas iw żadnym innym celu.

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie:Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do zbierania i przechowywania informacji użytkownika.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, jak korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

 

Pliki Cookies Niezbędne do funkcjonowania Sklepu

Nazwa

Funkcjonować

Czas trwania

_ab

Używane w związku z dostępem do administratora.

2 lata

_bezpieczna_identyfikator_sesji

Używane w związku z nawigacją po witrynie sklepu.

24h

_shopify_kraj

Używane w związku z kasą.

sesja

_shopify_m

Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta.

1 rok

_shopify_tm

Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta.

30 minut

_shopify_tw

Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta.

2 tyg

_storefront_u

Służy do ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta.

1 minuta

_śledzenie_zgody

Preferencje śledzenia.

1 rok

c

Używane w związku z kasą.

1 rok

wózek

Używane w połączeniu z koszykiem.

2 tyg

koszyk_waluta

Używane w połączeniu z koszykiem.

2 tyg

znak_koszyka

Używane w związku z kasą.

2 tyg

cart_ts

Używane w związku z kasą.

2 tyg

cart_ver

Używane w połączeniu z koszykiem.

2 tyg

sprawdzić

Używane w związku z kasą.

4 tyg

kasa_token

Używane w związku z kasą.

1 rok

dynamic_checkout_shown_on_cart

Używane w związku z kasą.

30 minut

hide_shopify_pay_for_checkout

Używane w związku z kasą.

sesja

utrzymać przy życiu

Używane w związku z lokalizacją kupującego.

2 tyg

identyfikator_urządzenia głównego

Używane w połączeniu z logowaniem handlowca.

2 lata

Poprzedni krok

Używane w związku z kasą.

1 rok

Zapamiętaj mnie

Używane w związku z kasą.

1 rok

bezpieczny_sygn.klienta

Używane w związku z logowaniem klienta.

20 lat

shopify_pay

Używane w związku z kasą.

1 rok

shopify_pay_redirect

Używane w związku z kasą.

30 minut, 3 tygodnie lub 1 rok w zależności od wartości

sklepowy_przegląd

Używane w związku z logowaniem klienta.

2 lata

tracked_start_checkout

Używane w związku z kasą.

1 rok

checkout_one_experiment

Używane w związku z kasą.

sesja

checkout_session_lookup

Używane w związku z kasą.

3 tyg

checkout_session_token_<<token>>

Używane w związku z kasą.

3 tyg

stan tożsamości

Używane w związku z uwierzytelnianiem klienta.

24h

stan tożsamości-<<token>>

Używane w związku z uwierzytelnianiem klienta.

24h

numer_konta_identyfikatora_klienta

Używane w związku z uwierzytelnianiem klienta.

12 tyg

Analiza raportów

Nazwa

Funkcjonować

Czas trwania

_wstęp

Śledź strony docelowe.

2 tyg

_orig_referrer

Śledź strony docelowe.

2 tyg

_s

Analityka Shopify.

30 minut

_shopify_d

Analityka Shopify.

sesja

_shopify_s

Analityka Shopify.

30 minut

_shopify_sa_p

Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.

30 minut

_shopify_sa_t

Analityka Shopify związana z marketingiem i poleceniami.

30 minut

_shopify_y

Analityka Shopify.

1 rok

_y

Analityka Shopify.

1 rok

_shopify_evids

Analityka Shopify.

sesja

_shopify_ga

Shopify i Google Analytics.

sesja

dostawca_uwierzytelnienia_klienta

Analityka Shopify.

sesja

customer_auth_session_created_at

Analityka Shopify.

sesja

 1. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie:Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJA INFORMACJE BYĆ UDOSTĘPNIANE Z KIMŚ?” powyżej), w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii i innych krajach.

Strona trzecia, której przekazujemy Twoje dane osobowe, może nie znajdować się w Twoim kraju zamieszkania lub może przekazywać i przechowywać te informacje poza tym krajem (odbiorca zagraniczny).

Jeśli mieszkasz w Australii, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​odbiorca zagraniczny nie naruszy australijskich zasad prywatności (APP). Odbiorcy zagraniczni nie są jednak związani aplikacjami, a użytkownik zgadza się, że podpunkt 8.1 Aplikacji nie ma zastosowania do ujawniania danych osobowych odbiorcy zagranicznemu. Jeśli odbiorca zagraniczny będzie przetwarzał Twoje dane z naruszeniem Aplikacji, nie będziesz mógł dochodzić zadośćuczynienia na mocy Ustawy o ochronie prywatności.

Jeśli mieszkasz w Nowej Zelandii, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że ​​odbiorca zagraniczny nie naruszy nowozelandzkich zasad prywatności informacji (IPP). Odbiorcy zagraniczni nie są związani IPP. Odbiorca zagraniczny może nie być zobowiązany do ochrony informacji w sposób, który ogólnie zapewnia porównywalne zabezpieczenia do tych określonych w nowozelandzkiej ustawie o ochronie prywatności z 2020 r.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), przyjmujesz do wiadomości, że Odbiorca zagraniczny niekoniecznie musi mieć przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności i obowiązującym prawem.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym powiadomieniu nie będzie wymagał od nas przechowywania twoich danych osobowych dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Jeśli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione strony trzecie nie będą w stanie obejść nasze zabezpieczenia i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Powinieneś uzyskiwać dostęp do Witryny tylko w bezpiecznym środowisku.

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Wielka Brytania (Wielka Brytania), masz prawa, które umożliwiają Ci większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak EOG i Wielka Brytania) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) zażądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) zażądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu zgłoszenia takiego żądania prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozważymy każde żądanie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@espres.so.

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj:https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Jeśli jesteś mieszkańcem Australii i potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w związku z kwestią prywatności, skontaktuj się z Biurem Australijskiej Komisji Informacyjnej pod adresem:

Telefon: 1300 363 992

E-mail: enquiries@oaic.gov.au

Adres biura: poziom 3, 175 Pitt Street, Sydney NSW 2000

Strona internetowa: www.oaic.gov.au

Pliki cookie i podobne technologie:Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszej Witrynie, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego:Możesz wypisać się z naszej marketingowej listy e-mail w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mail — jednak nadal możemy się z Tobą komunikować, na przykład w celu wysyłania Ci e-maili związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub do innych celach niemarketingowych. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres support@espres.so.

 1. STEROWANIE FUNKCJAMI NIEŚLEDZĄCYMI

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących przeglądania Internetu. Na obecnym etapie nie sfinalizowano jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o wyborze użytkownika, który nie chce być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 1. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i bezpłatne uzyskiwanie od nas raz w roku informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawnione stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taki wniosek, prześlij nam go na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Witrynie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Witrynie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i dołącz adres e-mail powiązany z kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Witrynie, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

California Code of Regulations definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każdą osobę fizyczną przebywającą w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz (2) każdą osobę fizyczną zamieszkałą w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celu tymczasowym lub przejściowym

Wszystkie inne osoby są określane jako „nierezydenci”.

Jeśli ta definicja „mieszkańca” ma zastosowanie do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Zebrane przykłady kategorii

 

Identyfikatory

Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, numer kontaktowy telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta

TAK

Statut ewidencji

C. Cechy klasyfikacji chronione na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego

Płeć i data urodzenia

NIE

D. Informacje handlowe

Informacje o transakcjach, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach

TAK

E. Dane biometryczne

Odciski palców i odciski głosu

NIE

F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane o zainteresowaniach i interakcje z naszymi i innymi stronami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami

TAK

G. Dane geolokalizacyjne

Lokalizacja urządzenia

TAK

H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne

Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów telefonicznych utworzone w związku z naszą działalnością biznesową

NIE

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, nazwa stanowiska oraz historia zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe, jeśli ubiegasz się o pracę u nas

NIE

J. Informacje o edukacji

Akta uczniów i informacje katalogowe

NIE

K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych

Wnioski wyciągnięte z dowolnych zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania dotyczącego, na przykład, preferencji i cech danej osoby

TAK

Espresso Displays Pty Ltd ujawniło następujące kategorie danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

Kategoria B. Dane osobowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rejestrach klientów stanu Kalifornia, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych – Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzania, które może być wymagane w celu ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem.

Prawo do informacji – Żądanie informacji

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

 • czy gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe; czy sprzedajemy Twoje dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
 • cel biznesowy lub handlowy polegający na gromadzeniu lub sprzedaży danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania ani usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji poszczególnych danych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w celu wykonywania praw konsumenta do prywatności Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli korzystasz ze swoich praw do prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który składasz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane przez Ciebie informacje do informacji, które już mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. lub e-mail), które nam wcześniej przekazałeś. W zależności od okoliczności możemy również zastosować inne metody weryfikacji.

Wykorzystamy dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości będziemy unikać żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo podane informacje, gdy tylko zakończymy weryfikację.

Inne prawa do prywatności

 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych
 • możesz wyznaczyć upoważnionego agenta do złożenia wniosku na mocy CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został on należycie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w jego sprawie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 15 dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@espres.so lub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo dostępu do przechowywanych przez nas Danych Osobowych na Twój temat, przeniesienia ich do nowej usługi oraz żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich Danych Osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Twoje dane osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przekazane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności przesyłania danych z RODO, zobacz Oficjalny dokument RODO Shopify:https://help.shopify.com/en/manual/twoje-konto/privacy/RODO.

 1. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE TEGO OGŁOSZENIA?

W skrócie:Tak, będziemy aktualizować to powiadomienie, jeśli będzie to konieczne, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

 1. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia

napisz do nas na adres:

support@espres.so

wyślij go do nas na adres:

Espresso Displays Pty Ltd

Poziom 2

ul. Zbiornikowa 91,

Surry Hills, Nowa Południowa Walia 2010

Australia

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

W oparciu o przepisy obowiązujące w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku do godzklikając tutaj.