Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Προϊόντων

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») προτού υποβάλετε μια παραγγελία για να αγοράσετε ένα προϊόν από εμάς («το Προϊόν»). Οι Όροι σας λένε ποιοι είμαστε, πώς διαθέτουμε το Προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Περιέχουν επίσης νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ή κάνετε μια παραγγελία για το Προϊόν.

Ο ιστότοπος (https://espres.so/) διαχειρίζεται η Espresso Displays Pty Ltd (" Espresso ") (ABN 85 629 290 848) της οδού 91 Reservoir, Surry Hills, 2010 Αυστραλία.     

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@espres.so

Όπου αναφερόμαστε σε « Πελάτης » ή « εσείς » εννοούμε το άτομο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή/και το πρόσωπο ή νομική οντότητα που αγοράζει το Προϊόν και που προσδιορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή/και στο Τιμολόγιο.

Σε περίπτωση που αναφερόμαστε σε « Espresso », ή « εμείς », εννοούμε Espresso Εμφανίζει Pty Ltd .

Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή μην αγοράσετε ένα Προϊόν. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την παραγγελία του Προϊόντος συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους.

Το Προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στην Ιστοσελίδα θα προμηθεύεται από την Espresso από το διαθέσιμο απόθεμά της. Εκτός εάν σας ειδοποιηθεί διαφορετικά, η Espresso θα είναι υπεύθυνη για την παροχή του Προϊόντος που αγοράσατε στον Ιστότοπο. Όταν αγοράζετε το Προϊόν στον Ιστότοπο, συνάπτετε μια δεσμευτική νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Espresso (« Σύμβαση »), η οποία διέπεται από αυτούς τους Όρους. 

Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας [ https://espres.so/privacy-policy/ ] για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων για τον Espresso.  

Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους κατά καιρούς ενημερώνοντάς τους στον Ιστότοπο. Αυτοί οι Όροι ενημερώθηκαν τελευταία φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ισχύουν για τυχόν παραγγελίες που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.   

Κάνοντας μια παραγγελία ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

 

 

 

 • ΟΡΙΣΜΟΙ
 • Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν το πλαίσιο απαιτεί διαφορετικά:

  Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει:

  (ένα) σε περίπτωση παράδοσης Προϊόντων – από Δευτέρα έως Παρασκευή στον τόπο παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε επίσημης αργίας σε αυτό το μέρος· και

  (σι) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις – από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εξαιρουμένης οποιασδήποτε επίσημης αργίας που έχει οριστεί ή αναγνωριστεί.

  Η σύμβαση έχει την έννοια που δίνεται στην ενότητα 2.1.

  Ο πελάτης, εσείς και το δικό σας , αναφέρονται στο πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που προσδιορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή/και στο Τιμολόγιο.

  Παραγγελία Πελάτη σημαίνει την παραγγελία Πελατών που υποβάλλεται μέσω του ιστότοπου της Espresso για την αγορά των Προϊόντων που καθορίζονται από τον Πελάτη.

  Τοποθεσία παράδοσης σημαίνει το μέρος που καθορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή στο τιμολόγιο ως τόπος στον οποίο θα παραδοθούν τα προϊόντα ή, εάν δεν καθορίζεται μέρος είτε στην επιβεβαίωση παραγγελίας είτε στο τιμολόγιο, το μέρος που έχει ορίσει ο Πελάτης και έχει συμφωνηθεί από την Espresso για παράδοση των Προϊόντων.

  Espresso σημαίνει Espresso Displays Pty Ltd (ABN 85 629 290 848) of 91 Reservoir St, Surry Hills, 2010 Αυστραλία.  

  Ανωτέρα βία σημαίνει οποιαδήποτε περίσταση πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο ενός μέρους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων του Θεού, φυσικών καταστροφών, πολεμικών πράξεων, πανδημιών, ταραχών και τρομοκρατικών ενεργειών.

  Ως Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας νοούνται όλα τα σημερινά και μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που απονέμονται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή με δικαιοσύνη, όπου και αν προκύψουν αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πνευματικών δικαιωμάτων, εφευρέσεων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχεδίων, εμπορικών σημάτων, διατάξεις κυκλωμάτων και δικαιώματα προστασίας τεχνογνωσίας, εμπορικών μυστικών, καλής θέλησης ή εμπιστευτικών πληροφοριών, ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα δικαιώματα είναι καταχωρισμένα ή μπορούν να καταχωρηθούν.

  Τιμολόγιο σημαίνει το τιμολόγιο ή τα τιμολόγια που εκδίδει η Espresso για την προμήθεια των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.

  Απώλεια σημαίνει οποιαδήποτε απώλεια, έξοδα, έξοδα, ζημιές και αξιώσεις.

  Επιβεβαίωση παραγγελίας σημαίνει επίσημη επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πελάτη που εκδόθηκε από την Espresso στον Πελάτη (η οποία επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μέσω email ή/και προβολής στην οθόνη κατά τη στιγμή της συναλλαγής).

  Τιμή σημαίνει τη συνολική τιμή χωρίς τον Φόρο που καταβάλλεται για το Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων εξόδων αποστολής, χειρισμού ή παράδοσης.

  Προϊόν σημαίνει το προϊόν ή τα προϊόντα που περιγράφονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

  Τεκμηρίωση προϊόντος σημαίνει κάθε τεκμηρίωση που παρέχεται από την Espresso στον Πελάτη και η οποία περιγράφει τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα ενός Προϊόντος.

  Φόροι σημαίνει:

  (ένα) οποιοσδήποτε φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρος αγαθών και υπηρεσιών, φόρος επί των πωλήσεων, ειδικός φόρος κατανάλωσης ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος επί της παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στη δικαιοδοσία στην οποία παρέχονται ή εισάγονται οι υπηρεσίες ή τα αγαθά από τον Πελάτη· ή

  (σι) κάθε φόρος, εισφορά, δασμός, επιβάρυνση, επιβολή, έκπτωση ή παρακράτηση, ωστόσο περιγράφεται ότι επιβάλλεται από κρατική υπηρεσία, μαζί με οποιονδήποτε σχετικό τόκο, πρόστιμο, πρόστιμο ή άλλη επιβάρυνση, εκτός από αυτή που επιβάλλεται στο καθαρό εισόδημα του άλλο μέρος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

   

 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    1.     Καμία σύμβαση δεν υφίσταται έως ότου η Espresso αποδεχτεί την Παραγγελία Πελάτη εκδίδοντας Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Ένα συμβόλαιο θεωρείται ότι υφίσταται τη στιγμή και τον τόπο όπου εκδίδεται η Επιβεβαίωση Παραγγελίας από την Espresso. 
    2.     Το Προϊόν μπορεί να παραγγελθεί κάνοντας κλικ στα είδη που θέλετε να αγοράσετε και, στη συνέχεια, ακολουθώντας τις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να ελέγξετε και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα εισαγωγής στην παραγγελία σας μέχρι το σημείο στο οποίο υποβάλετε την παραγγελία σας στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς.
    3.     Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από την Espresso. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε την παραγγελία σας και ενδέχεται να αρνηθούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Εάν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση παραγγελίας από εμάς που θα αναγνωρίζει ότι έχουμε λάβει την παραγγελία σας και θα σας δίνει έναν αριθμό αναφοράς παραγγελίας. Εάν υπάρχουν σφάλματα στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, ενημερώστε μας αμέσως.
 • ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
    1.     Η Τιμή για τα Προϊόντα είναι η Τιμή που καθορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. 
    2.     Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, είναι πάντα πιθανό ένα Προϊόν που αναφέρεται στον Ιστότοπο να έχει λανθασμένη τιμή ή να μην είναι διαθέσιμο. Συνήθως θα επαληθεύσουμε τις τιμές και τη διαθεσιμότητα ως μέρος της διαδικασίας αποστολής μας, έτσι ώστε, όπου η σωστή τιμή είναι μικρότερη από την τιμή που έχουμε δηλώσει, θα σας χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό. Εάν η σωστή τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στον Ιστότοπο, είτε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες πριν από την αποστολή του Προϊόντος είτε θα απορρίψουμε την παραγγελία σας και θα σας ειδοποιήσουμε για την απόρριψη. Εάν αποδεχθούμε και επεξεργαστούμε την παραγγελία σας όπου ένα σφάλμα τιμολόγησης είναι προφανές και αναμφισβήτητο και θα μπορούσε εύλογα να έχει αναγνωριστεί από εσάς ως εσφαλμένη τιμολόγηση, ενδέχεται να τερματίσουμε τη σύμβαση, να σας επιστρέψουμε τα ποσά που έχετε καταβάλει και να απαιτήσουμε την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος παραδόθηκε σε εσείς.
    3.     Η πληρωμή για όλες τις παραγγελίες πρέπει να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της εξουσιοδοτημένης πύλης πληρωμών μας (Stripe) στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς. Η Stripe έχει τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις που επηρεάζουν τη συναλλαγή σας και μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση https://stripe.com/au/privacy
    4.     Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχουμε ήδη στείλει Επιβεβαίωση Παραγγελίας.
    5.     Εάν ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τα έξοδα αποστολής, διακίνησης και παράδοσης, αυτό θα ειδοποιηθεί ξεκάθαρα στον Πελάτη κατά το ταμείο ή/και δίπλα στην περιγραφή του Προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα πληρώσει ή θα αποζημιώσει τον Espresso κατόπιν ζήτησης για όλα τα ισχύοντα έξοδα αποστολής, χειρισμού και παράδοσης που ισχύουν για το Προϊόν.
    6.     Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλους τους Φόρους (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών δασμών και των τελωνειακών επιβαρύνσεων που ισχύουν για το Προϊόν) που καταβάλλονται ή σχετίζονται με την αγορά του Προϊόντος.
    7.     Η Espresso θα δικαιούται να ανακτήσει από τον Πελάτη όλα τα νομικά και άλλα έξοδα που προκύπτουν από την Espresso που προκύπτουν από την αδυναμία πληρωμής του Πελάτη και την είσπραξη τυχόν καθυστερημένης πληρωμής.
 • ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
    1.     Τυχόν χρονικά πλαίσια που αναφέρονται από την Espresso για την παράδοση των Προϊόντων είναι μόνο εκτιμήσεις. Η Espresso θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να προμηθεύσει τα Προϊόντα στις ποσότητες που καθορίζονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. 
    2.     Η Espresso δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια που υπέστη ο Πελάτης λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας παράδοσης των Προϊόντων (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών) σύμφωνα με οποιοδήποτε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο ή αδυναμία παράδοσης των προϊόντων στις ποσότητες που καθορίζονται στην Παραγγελία Επιβεβαίωση. Εκτός εάν αποκλείεται ρητά από την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η Espresso διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει το Προϊόν με δόσεις.
    3.     Η παραγγελία σας θα παραδοθεί στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Εάν η διεύθυνση παράδοσης είναι γεωγραφικά απομακρυσμένη, για παράδειγμα ορισμένα απομακρυσμένα νησιά ή άλλες απομονωμένες τοποθεσίες, είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε εκεί. Εάν συμβαίνει αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε πριν δεχθούμε την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην παραδώσουμε σε οποιαδήποτε χώρα που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
    4.     Οι παραδόσεις γίνονται με τρίτες ταχυμεταφορές και γίνονται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας των εν λόγω ταχυμεταφορών. Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η ακριβής ώρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η παράδοση και ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία της διεύθυνσης παράδοσης και τον ταχυμεταφορέα που χρησιμοποιείτε.
    5.     Εάν παραγγείλετε το Προϊόν για διεθνή παράδοση, ενδέχεται να ανοιχτεί και να ελεγχθεί από τις τελωνειακές αρχές και ενδέχεται να υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους όταν η παράδοση φτάσει στον προορισμό της. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληρώσετε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους. Η Espresso δεν ελέγχει αυτές τις χρεώσεις και δεν μπορεί να προβλέψει το ποσό.
    6.     Εάν ο Πελάτης δεν το κάνει ή υποδείξει στην Espresso ότι δεν θα παραλάβει ή δεν θα αποδεχτεί την παράδοση οποιουδήποτε από τα Προϊόντα, τότε αυτά τα Προϊόντα θα θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί όταν ο ταχυμεταφορέας ήταν πρόθυμος να τα παραδώσει.
    7.     Ο Espresso μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει την παράδοση των Προϊόντων εάν η Espresso πιστεύει εύλογα ότι τα Προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ζημιά ή μπορεί να παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου, ή εάν οποιαδήποτε πληρωμή οφειλόμενη από τον Πελάτη προς τον Espresso βάσει της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης παραμένει εκκρεμής. Καμία τέτοια αναστολή ή ακύρωση δεν θα συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή ευθύνης ή υπαιτιότητας της Espresso. 
 • ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
   1.     Η παράδοση θα γίνει όταν εμείς ή ο ταχυμεταφορέας έχουμε παραδώσει το Προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης. Μετά την παράδοση του προϊόντος:

  ένα)    ο Πελάτης είναι υπεύθυνος γι' αυτό· και

  σι)    Ο κίνδυνος βλάβης ή απώλειας ή φθοράς του Προϊόντος από οποιαδήποτε αιτία περνά στον Πελάτη.

  Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ζημιά στο Προϊόν προκύψει μετά την παράδοση ή την παραλαβή είναι ευθύνη του Πελάτη. Ο εσπρέσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ένα Προϊόν που έχει καταστραφεί μετά την παράδοση.

  5.2.    Η ιδιοκτησία του Προϊόντος θα περάσει στον Πελάτη κατά την παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι η Espresso έχει λάβει την πλήρη πληρωμή συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων αποστολής.

 • ΕΓΓΥΗΣΗ
   1.     Η νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής νομοθεσίας για τους καταναλωτές) μπορεί να παρέχει εγγυήσεις στους καταναλωτές ή να επιβάλλει υποχρεώσεις στην Espresso σε σχέση με Συμβάσεις Καταναλωτών που δεν μπορούν να αποκλειστούν, να περιοριστούν ή να τροποποιηθούν ή μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε τέτοια νομοθεσία.
   2.     Εάν η Αυστραλιανή νομοθεσία περί καταναλωτών ισχύει για εσάς, τότε τα αγαθά μας συνοδεύονται από εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν βάσει της Αυστραλιανής νομοθεσίας περί καταναλωτών και δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων για σοβαρή αποτυχία και αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την επισκευή ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων εάν τα προϊόντα δεν είναι αποδεκτής ποιότητας και η αστοχία δεν συνιστά σοβαρή βλάβη.
   3.     Ο Espresso εγγυάται στον Πελάτη ότι το Προϊόν:

  ένα)    να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού στα υλικά και την κατασκευή που επηρεάζουν την κανονική χρήση· και

  σι)    λειτουργούν ουσιαστικά σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος.

  6.4.    Η Espresso εγγυάται ότι το Προϊόν θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για μια περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης σε εσάς, εάν είστε ο αρχικός αγοραστής από την Espresso ("η περίοδος εγγύησης"). Εάν προκύψει ελάττωμα στο Προϊόν εντός της Περιόδου Εγγύησης, η Espresso: (α) θα το επισκευάσει ή θα το αντικαταστήσει με ένα νέο ή ανακαινισμένο προϊόν ή εξάρτημα. ή (β) επιστροφή της αρχικής τιμής αγοράς κατά την επιστροφή του ελαττωματικού Προϊόντος. Αυτή η Εγγύηση δεν ισχύει για ένα Προϊόν το οποίο αγοράζετε από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή ή όπου δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του Προϊόντος ή όπου το Προϊόν έχει υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα κατάχρησης, ατυχήματος, τροποποίησης, υγρασίας ή άλλων αιτιών πέρα ​​από τον λογικό μας έλεγχο. Εάν θέλετε να υποβάλετε αξίωση εγγύησης, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική επιστροφών και εγγύησης, η οποία είναι προσβάσιμη εδώ: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  6.5.    Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία. Όλες οι αξιώσεις εγγύησης και οι αντικαταστάσεις πρέπει να εγκρίνονται από την Espresso. Τα ανακαινισμένα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή την αντικατάσταση ενός Προϊόντος υπό την εγγύηση.

 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
    1.     Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Προϊόν και οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, φωτογραφιών και άλλων εικόνων, βίντεο, ήχου, εμπορικών σημάτων και λογότυπων) παραμένουν στην Espresso ή στους δικαιοπαρόχους της, όπως ισχύει.
    2.     Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατηρούνται ρητά. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν παρέχει στον Πελάτη κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Espresso ή στους δικαιοπαρόχους της.
    3.     Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας με τη λήψη περιεχομένου από τον Ιστότοπο. Σε περίπτωση που εκτυπώνετε, αντιγράφετε ή αποθηκεύετε σελίδες από τον Ιστότοπο (μόνο όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους), πρέπει να διασφαλίσετε ότι τυχόν ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων ΔΠΙ που περιέχονται στο αρχικό περιεχόμενο αναπαράγονται.
    4.     Τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες υπό τις οποίες δραστηριοποιείται η Espresso ανήκουν στην Espresso και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες μαζί με όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε λογότυπα, σχέδια, εικόνες, σύμβολα, εμβλήματα, διακριτικά, σλόγκαν, πληροφορίες, σχέδια, σχέδια και άλλο αναγνωριστικό υλικό ( είτε είναι εγγεγραμμένος είτε όχι).
 • ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
   1.     Η εγγύηση που παρέχεται στην ρήτρα 6 παρέχεται στη θέση όλων των εξαιρέσιμων εγγυήσεων, όρων, εγγυήσεων, όρων, δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που συνεπάγονται νόμος, κοινό δίκαιο, εμπορικές συνήθειες, πορεία συναλλαγής ή άλλο, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για τον σκοπό , ικανοποιητική ποιότητα ή συμμόρφωση με την περιγραφή και μη παραβίαση, τα οποία εξαιρούνται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
   2.     Η ευθύνη της Espresso προς τον Πελάτη περιορίζεται, κατ' επιλογή της Espresso, στην αντικατάσταση των προϊόντων ή στην προμήθεια ισοδύναμων αγαθών. την επισκευή τέτοιων αγαθών· την πληρωμή του κόστους αντικατάστασης των αγαθών ή απόκτησης ισοδύναμων αγαθών· ή την πληρωμή του εύλογου κόστους επισκευής των εμπορευμάτων.

  Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει για τον αποκλεισμό οποιωνδήποτε όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή εγγυήσεων που συνεπάγεται ο νόμος, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκλειστούν, να περιοριστούν ή να τροποποιηθούν.

  8.3.    Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Espresso δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε έμμεση απώλεια σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ωστόσο η ευθύνη προκύπτει (συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης, αδικοπραξίας, αποζημίωσης ή σύμφωνα με οποιοδήποτε κοινό δίκαιο, δίκαιη ή νομική αιτία της δράσης).

  8.4.    Ο όρος Έμμεση Ζημιά σημαίνει ζημίες που δεν προκύπτουν φυσικά (δηλαδή σύμφωνα με τη συνήθη πορεία των πραγμάτων) από τη σχετική παραβίαση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απώλειας κερδών ή εσόδων, απώλειας υπεραξίας ή φήμης, απώλειας δεδομένων, απώλεια αναμενόμενων οφελών ή αποταμιεύσεων, απώλεια οποιασδήποτε προοπτικής ή επιχειρηματικής ευκαιρίας, απώλεια παραγωγής ή άλλη απώλεια διακοπής της επιχείρησης.

  8.5.    Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, η μέγιστη σωρευτική ευθύνη προς τον Πελάτη ανεξαρτήτως βάσης (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης, της εγγύησης, της βασικής παράβασης, της αμέλειας, της ψευδούς δήλωσης ή άλλης σύμβασης ή αξίωσης αδικοπραξίας) περιορίζεται στο σύνολο ποσό που καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Espresso (χωρίς Φόρους) βάσει της παρούσας Σύμβασης.

  8.6.    Η ευθύνη ενός συμβαλλόμενου μέρους για τυχόν Ζημίες που θα προκύψουν από το άλλο μέρος θα μειωθεί αναλογικά στο βαθμό που η Ζημιά προκαλείται ή συνεισφέρεται από το άλλο μέρος ή το προσωπικό ή τους εργολάβους του. Χωρίς περιορισμό στα προαναφερθέντα, ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά και συμφωνεί ότι η Espresso δεν έχει καμία υποχρέωση ή υποχρέωση έναντι του Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 8 ή άλλως στον βαθμό που αυτή η υποχρέωση ή ευθύνη βασίζεται ή απορρέει από: 

  ένα)    τη βαριά αμέλεια ή εσκεμμένη ανάρμοστη συμπεριφορά του Πελάτη ή οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους του· ή

  σι)    οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από τον Πελάτη και/ή οποιαδήποτε χρήση οποιασδήποτε άλλης εκτός από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

  8.7.    Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης αναλαμβάνει τον αποκλειστικό κίνδυνο και την ευθύνη οποιασδήποτε χρήσης του Προϊόντος.

  8.8.    Τίποτα σε αυτή τη Σύμβαση δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της Espresso για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά της ή από αμέλεια των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων ή των υπεργολάβων της.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
   1.     Αμέσως μετά την παράδοση, ο Πελάτης θα πρέπει να επιθεωρήσει το Προϊόν για τυχόν ζημιές ή ελλείποντα εξαρτήματα. Επικοινωνήστε αμέσως με την Espresso εάν το Προϊόν είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό.
   2.     Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα Προϊόν και να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση βάσει αξίωσης εγγύησης:

  ένα)    πρέπει να λάβετε την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Espresso πριν επιστρέψετε το Προϊόν (την οποία η Espresso μπορεί να δώσει έγκριση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και υπό τους όρους που ορίζει). και

  σι)    θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Επιστροφών και Εγγύησης, η οποία είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπό μας και εδώ: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  9.3.    Η Espresso θα τιμήσει τη νομική μας υποχρέωση να παραδώσουμε το Προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με την περιγραφή στην Ιστοσελίδα μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας δείξουμε εικόνες και περιγραφές του Προϊόντος που να είναι ακριβείς και ρεαλιστικές. Οι εικόνες του Προϊόντος είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμφάνιση χρώματος στην οθόνη προβολής του Πελάτη αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το χρώμα του Προϊόντος. Το προϊόν ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αυτές τις εικόνες.

  9.4.    Δεν δεχόμαστε επιστροφές για:

  ένα)    ζημιές που προκαλούνται από χρήση με αξεσουάρ που δεν είναι Espresso, όπως καλώδια και θήκες αποθήκευσης.

  σι)    κανονική φθορά ή γήρανση του Προϊόντος, όπως γρατσουνιές, βαθουλώματα, γρατσουνιές, καθώς και χαλάρωση και φθορά των εξαρτημάτων με την πάροδο του χρόνου.

  ντο)    ελαττώματα ή ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση, ατύχημα, αλλοίωση, ασυνήθιστη πίεση, τροποποίηση, ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, ακατάλληλη αποθήκευση ή εφαρμογές τρίτων που έχουν ληφθεί στο Προϊόν.

  ρε)    ζημιά που προκαλείται από τη χρήση του Προϊόντος εκτός των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται στην Τεκμηρίωση του Προϊόντος·

  μι)    τροποποιήσεις του υλικολογισμικού ή του λογισμικού του Προϊόντος από οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Espresso επίσημα.

  φά)      ζημιά που προκαλείται από τη χρήση του Προϊόντος με ακατάλληλη τάση, τροφοδοσία ρεύματος ή μπαταρίες. και

  σολ)    ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική υγρασία.

 •        ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
    1.  Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο Espresso μπορεί να θέσει όριο στις ποσότητες που μπορούν να αγοραστούν ανά παραγγελία, ανά λογαριασμό, ανά πιστωτική κάρτα, ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά επιχείρηση. Εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προσφέρουμε ένα εναλλακτικό προϊόν. Εάν δεν επιλέξετε να αγοράσετε το εναλλακτικό προϊόν, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
    2.  Η Espresso μπορεί να αρνηθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, επιστρέφοντάς σας τα χρήματα που έχετε πληρώσει για την παραγγελία, για λόγους που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, εάν δεν πληρούσατε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, εάν η πληρωμή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, εάν τα παραγγελθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα ή για τιμολόγηση ή άλλα σφάλματα. Σε περίπτωση τιμολόγησης ή άλλων σφαλμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, είτε (α) να ακυρώσουμε την παραγγελία ή την αγορά σας ή (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες. Σε περίπτωση ακύρωσης, η πρόσβασή σας στο σχετικό περιεχόμενο θα απενεργοποιηθεί.
 • ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
    1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Σύμβασης (εκτός από τις υποχρεώσεις πληρωμής) εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε Ανωτέρα Βία.
    2. Εάν προκληθεί ή αναμένεται καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από ένα μέρος λόγω Ανωτέρας Βίας, η εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού του συμβαλλόμενου μέρους θα ανασταλεί.
    3. Εάν το Γεγονός Ανωτέρας Βίας συνεχιστεί για 30 ημέρες, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος που ισχύει από την ημερομηνία της ειδοποίησης ή μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση.
 • ΓΕΝΙΚΟΣ
   1. Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός εάν προκύπτει αντίθετη πρόθεση:

  ένα)    Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία.

  σι)    ένα πρόσωπο περιλαμβάνει μια εταιρεία, μια μη ανώνυμη ένωση, μια εταιρική σχέση, μια κοινοπραξία ή μια δημόσια, νομοθετική ή κυβερνητική ένωση ή οργανισμός·

  ντο)    ένα καταστατικό ή κανονισμός περιλαμβάνει τροποποίηση, αντικατάσταση ή εκ νέου θέσπιση αυτού του καταστατικού ή κανονισμού·

  ρε)    η λέξη «συμπεριλαμβανομένου» και παρόμοιες εκφράσεις δεν είναι λέξεις περιορισμού.

  μι)    κάθε διάταξη της παρούσας σύμβασης θα ερμηνεύεται χωρίς μειονέκτημα για το μέρος που συνέταξε τη διάταξη· και

  φά)      η αναφορά στη συμπεριφορά περιλαμβάνει οποιαδήποτε παράλειψη και οποιαδήποτε δήλωση ή δέσμευση, είτε γραπτή είτε όχι.

  12.2.Οποιαδήποτε ειδοποίηση σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται ότι έχει δοθεί δεόντως όταν έγινε εγγράφως και παραδόθηκε ή αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με email στο μέρος στο οποίο πρόκειται να δοθεί η εν λόγω ειδοποίηση, στη διεύθυνση ή το email αυτού όπως μπορεί από κατά καιρούς να ειδοποιείται εγγράφως το άλλο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας δεν έχει λάβει μήνυμα ότι το email δεν παραδόθηκε ή ότι ο παραλήπτης είναι «εκτός γραφείου».

  12.3.Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ (όπου είναι δυνατόν) σαν να μην περιλάμβανε αυτή τη διάταξη.

  12.4.Οποιαδήποτε παράλειψη της Espresso να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση από τον Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν θα θεωρείται παραίτηση από τυχόν υπάρχοντα ή μελλοντικά δικαιώματα της Espresso σε σχέση με την παροχή.

  12.5.Η σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Νέας Νότιας Ουαλίας, Αυστραλία. Τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Νέας Νότιας Ουαλίας που βρίσκονται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

  12.6.Η παρούσα Σύμβαση περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως.

  12.7.Η παρούσα σύμβαση δεν δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας ή απασχόλησης μεταξύ των μερών. Κανένα μέρος δεν έχει καμία εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό του άλλου μέρους ή να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για λογαριασμό του άλλου μέρους με οποιονδήποτε τρόπο.

  12.8.Τα μέρη συμφωνούν ότι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών που εγκρίθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας στις 10 Απριλίου 1980 δεν εφαρμόζεται στην προμήθεια προϊόντων βάσει της παρούσας σύμβασης.