Uvjeti i odredbe za prodaju proizvoda

 UVOD

Pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe ("Uvjeti") prije nego što naručite kupnju proizvoda od nas ("Proizvod"). Uvjeti vam govore tko smo, kako činimo Proizvod dostupnim i druge važne informacije. Oni također sadrže zakonske obveze koje se odnose na vas kada koristite našu web stranicu ili naručite proizvod.

Web-stranicom (https://espres.so/) upravlja Espresso Displays Pty Ltd (“ Espresso ”) (ABN 85 629 290 848) iz 91 Reservoir St, Surry Hills, 2010. Australija.     

Možete nas kontaktirati na support@espres.so

Kada govorimo o “ Kupcu ” ili “ vi ” mislimo na osobu koja koristi web stranicu i/ili osobu ili pravnu osobu koja kupuje proizvod i koja je identificirana u potvrdi narudžbe i/ili fakturi.

Gdje se misli na „ Espresso ”, ili „ mi ” mislimo espresso Prikazuje Pty Ltd .

Ako ne prihvaćate ove Uvjete, nemojte koristiti web stranicu niti kupovati proizvod. Korištenjem web-mjesta i/ili narudžbom proizvoda slažete se s ovim Uvjetima.

Proizvod ponuđen za prodaju na web stranici Espresso će isporučiti iz svojih raspoloživih zaliha. Osim ako vas drugačije ne obavijesti, Espresso će biti odgovoran za isporuku Proizvoda koji ste kupili na web stranici. Kada kupite Proizvod na web stranici, sklapate obvezujući pravni ugovor između vas i Espressa (“ Ugovor ”) koji je reguliran ovim Uvjetima. 

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti [ https://espres.so/privacy-policy/ ] za informacije o tome kako se vaši osobni podaci mogu koristiti za Espresso.  

Možemo s vremena na vrijeme promijeniti ove Uvjete ažuriranjem na web stranici. Ovi su Uvjeti zadnji put ažurirani 21. rujna 2021. i primjenjuju se na sve narudžbe poslane nakon tog datuma.   

Narudžbom Kupac potvrđuje da je pročitao i prihvatio Uvjete i Potvrdu narudžbe.

 

 

 

 • DEFINICIJE
 • U ovom Ugovoru, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije:

  Radni dan znači:

  (a) u slučaju isporuke Proizvoda – od ponedjeljka do petka u mjestu gdje se Proizvodi trebaju biti isporučeni Kupcu isključujući bilo koji novinski ili priznati državni praznik u tom mjestu; i

  (b) u svim ostalim slučajevima – od ponedjeljka do petka u Sydneyju, Australija, isključujući sve objavljene ili priznate državne praznike.

  Ugovor ima značenje dato u točki 2.1.

  Kupac, vi i vaš , odnosi se na osobu ili pravnu osobu identificiranu u potvrdi narudžbe i/ili fakturi.

  Narudžba korisnika znači narudžbu Kupca poslanu putem Espressove web stranice za kupnju Proizvoda koje je odredio Kupac.

  Mjesto isporuke znači mjesto navedeno u potvrdi narudžbe ili fakturi kao mjesto na koje će proizvodi biti dostavljeni ili, ako nije navedeno mjesto ni u potvrdi narudžbe ni u fakturi, mjesto koje je odredio Kupac i dogovoreno od strane Espressa za dostavu od proizvoda.

  Espresso znači Espresso Displays Pty Ltd (ABN 85 629 290 848) iz 91 Reservoir St, Surry Hills, 2010. Australija.  

  Viša sila znači bilo koju okolnost izvan razumne kontrole strane, uključujući božja djela, prirodne katastrofe, ratna djela, pandemije, nemire i terorističke akte.

  Prava intelektualnog vlasništva znače sva sadašnja i buduća prava intelektualnog i industrijskog vlasništva dodijeljena statutom, common law ili vlasničkim kapitalom gdje god ta prava mogu nastati, uključujući (bez ograničenja) autorska prava, izume, patentna prava, patentne prijave, dizajne, žigove, rasporede krugova i prava na zaštitu znanja, poslovnih tajni, goodwilla ili povjerljivih informacija, bez obzira na to jesu li takva prava registrirana ili se mogu registrirati.

  Račun znači fakturu ili fakture koje izdaje Espresso za isporuku proizvoda i usluga.

  Gubitak znači svaki gubitak, izdatke, troškove, štete i potraživanja.

  Potvrda narudžbe znači službenu potvrdu Kupčeve narudžbe koju je Espresso izdao Kupcu (koja potvrda može biti putem e-pošte i/ili prikaza na ekranu u vrijeme transakcije).

  Cijena znači ukupnu cijenu bez poreza koji se plaća za Proizvod, uključujući primjenjive troškove dostave, rukovanja ili dostave.

  Proizvod znači proizvod ili proizvode opisane u Potvrdi narudžbe.

  Dokumentacija o proizvodu znači bilo koju dokumentaciju koju Espresso dostavlja Kupcu koja opisuje rad i funkcionalnost Proizvoda.

  Porezi znače:

  (a) svaki porez na dodanu vrijednost, porez na robu i usluge, porez na promet, trošarinu ili bilo koji drugi porez na isporuku usluga ili dobara u jurisdikciji u kojoj se usluge ili roba isporučuju ili uvoze od strane Kupca; ili

  (b) bilo koji porez, namet, carinu, naknadu, namet, odbitak ili zadržavanje, kako god je opisano, koje nameće državna agencija, zajedno sa svim povezanim kamatama, kaznama, novčanim kaznama ili drugim naknadama, osim one koja se nameće na neto prihod druga strana u bilo kojoj jurisdikciji.

   

 • STVARANJE UGOVORA
    1.     Nijedan ugovor ne postoji dok Espresso ne prihvati narudžbu korisnika izdavanjem potvrde narudžbe. Smatra se da je ugovor sklopljen u vrijeme i na mjestu na kojem Espresso izdaje Potvrdu narudžbe. 
    2.     Proizvod se može naručiti tako da kliknete na artikle koje želite kupiti, a zatim slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu. Sve pogreške u unosu u svojoj narudžbi možete provjeriti i ispraviti sve do trenutka kada pošaljete svoju narudžbu na stranici za naplatu.
    3.     Sve narudžbe podliježu prihvaćanju od strane Espressa. Nismo dužni prihvatiti vašu narudžbu i možemo odbiti prihvatiti bilo koju narudžbu. Ako prihvatimo vašu narudžbu, od nas ćete dobiti potvrdu narudžbe kojom potvrđujemo da smo primili vašu narudžbu i dajemo vam referentni broj narudžbe. Ako postoje greške u potvrdi narudžbe, odmah nas obavijestite.
 • CIJENA I PLAĆANJE
    1.     Cijena za proizvode je cijena navedena u potvrdi narudžbe. 
    2.     Unatoč našim najboljim naporima, uvijek je moguće da proizvod naveden na web-mjestu ima pogrešnu cijenu ili da nije dostupan. Uobičajeno ćemo provjeriti cijene i dostupnost kao dio našeg postupka slanja, tako da ćemo vam naplatiti niži iznos ako je točna cijena niža od naše navedene cijene. Ako je ispravna cijena viša od cijene navedene na web stranici, ili ćemo vas kontaktirati za upute prije slanja proizvoda ili ćemo odbiti vašu narudžbu i obavijestiti vas o odbijanju. Ako prihvatimo i obradimo vašu narudžbu u kojoj je pogreška u cijeni očita i nepogrešiva ​​i koju ste razumno mogli prepoznati kao pogrešnu cijenu, možemo raskinuti Ugovor, vratiti vam sve iznose koje ste platili i zahtijevati povrat bilo kojeg proizvoda koji je isporučen vas.
    3.     Plaćanje za sve narudžbe mora se izvršiti kreditnom ili debitnom karticom putem našeg ovlaštenog prolaza za plaćanje (Stripe) na stranici za naplatu. Stripe ima svoje vlastite odredbe i uvjete koji utječu na vašu transakciju, a njihovu politiku privatnosti možete pregledati na https://stripe.com/au/privacy
    4.     Cijene se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku, ali promjene neće utjecati na narudžbe za koje smo vam već poslali Potvrdu narudžbe.
    5.     Ako je Kupac odgovoran za troškove dostave, rukovanja i dostave, o tome će Kupac biti jasno obaviješten pri naplati i/ili uz opis proizvoda. U tom slučaju Kupac će platiti ili nadoknaditi Espresso na zahtjev za sve primjenjive troškove dostave, rukovanja i dostave koji se odnose na Proizvod.
    6.     Kupac je odgovoran za sve poreze (uključujući uvozne pristojbe i carinske pristojbe primjenjive na Proizvod) koji se plaćaju ili su povezani s kupnjom Proizvoda.
    7.     Espresso će imati pravo naplatiti od Kupca sve pravne i druge troškove koje je Espresso pretrpio koji proizlaze iz Kupčevog neplaćanja i naplate bilo kojeg zakašnjelog plaćanja.
 • UVJETI DOSTAVE
    1.     Svi vremenski okviri koje Espresso navede za isporuku Proizvoda samo su procjene. Espresso će uložiti razumne napore da isporuči Proizvode u količinama navedenim u Potvrdi narudžbe. 
    2.     Espresso neće biti odgovoran za bilo kakav Gubitak koji pretrpi Kupac koji proizlazi iz bilo kakvog kašnjenja ili neuspjeha u isporuci Proizvoda (ili bilo kojeg njihovog dijela) u skladu s bilo kojim određenim vremenskim okvirom ili neisporukom Proizvoda u količinama navedenim u Narudžbi Potvrda. Osim ako je to izričito onemogućeno potvrdom narudžbe, Espresso zadržava pravo isporuke proizvoda na rate.
    3.     Vaša narudžba će biti dostavljena na adresu za dostavu koju ste naveli prilikom naručivanja. Ako je vaša adresa za dostavu geografski udaljena, na primjer određeni udaljeni otoci ili druga izolirana mjesta, moguće je da tamo nećemo moći dostaviti. Ako je to slučaj, obavijestit ćemo vas prije nego što prihvatimo vašu narudžbu. Zadržavamo pravo ne dostaviti u bilo koju zemlju koja je zabranjena primjenjivim zakonima.
    4.     Dostavu vrše kuriri trećih strana i odvijaju se u skladu s radnim vremenom tih kurira. Nije moguće odrediti točno vrijeme u kojem će se isporuka izvršiti, a vrijeme dostave može varirati ovisno o geografskoj lokaciji vaše adrese za dostavu i korištenom kuriru.
    5.     Ako naručite Proizvod za međunarodnu dostavu, carinska tijela ga mogu otvoriti i pregledati te može biti podložna uvoznim carinama i porezima kada isporuka stigne na odredište. Možda ćete morati platiti uvozne carine i poreze. Espresso nema kontrolu nad ovim troškovima i ne može predvidjeti iznos.
    6.     Ako Kupac ne izvrši ili naznači Espressu da neće, preuzeti ili prihvatiti isporuku bilo kojeg od Proizvoda, tada će se smatrati da su ti Proizvodi isporučeni kada ih je kurir bio spreman dostaviti.
    7.     Espresso može obustaviti ili otkazati isporuku Proizvoda ako Espresso razumno vjeruje da proizvodi mogu uzrokovati ozljedu ili štetu ili mogu narušiti intelektualno vlasništvo bilo koje osobe, ili ako bilo koje plaćanje koje Kupac duguje Espressu prema ovom Ugovoru ili bilo kojem drugom ugovoru ostane nepodmireno. Takva suspenzija ili otkazivanje neće ni na koji način predstavljati priznanje odgovornosti ili krivnje od strane Espressa. 
 • VLASNIŠTVO I RIZIK
   1.     Dostava će se dogoditi kada mi ili kurir dostavimo Proizvod na adresu za dostavu. Nakon što je proizvod isporučen:
  1. a)   za to je odgovoran kupac; i
  2. b)   rizik od oštećenja, gubitka ili propadanja Proizvoda iz bilo kojeg razloga prelazi na Kupca.

  To znači da je sva šteta na Proizvodu nastala nakon isporuke ili preuzimanja odgovornost Kupca. Espresso se ne može smatrati odgovornim za Proizvod koji je oštećen nakon isporuke.

  5.2.    Vlasništvo nad Proizvodom prelazi na Kupca prilikom isporuke, pod uvjetom da Espresso primi punu uplatu uključujući sve troškove dostave.

 • JAMSTVO
   1.     Zakonodavstvo (uključujući australski zakon o potrošačima) može dati jamstva za potrošače ili nametnuti obveze za Espresso u vezi s potrošačkim ugovorima koji se ne mogu isključiti, ograničiti ili izmijeniti ili samo u ograničenoj mjeri. Ovaj Ugovor podliježe takvim zakonima.
   2.     Ako se australski zakon o potrošačima primjenjuje na vas, onda naša roba dolazi s jamstvima koja se ne mogu isključiti prema australskom zakonu o potrošačima i imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i naknadu za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljive kvalitete i kvar ne predstavlja veliki kvar.
   3.     Espresso jamči Kupcu da će Proizvod:
  1. a)   biti bez materijalnih nedostataka u materijalima i izradi koji utječu na normalnu uporabu; i
  2. b)   djelovati u osnovi u skladu s dokumentacijom proizvoda.

  6.4.    Espresso jamči da će Proizvod biti bez grešaka u materijalu i izradi u razdoblju od 12 mjeseci od datuma isporuke vama, ako ste izvorni kupac iz Espressa (“Jamstveni rok”). Ako se kvar na proizvodu pojavi unutar jamstvenog roka, Espresso će: (a) popraviti ili zamijeniti ga novim ili obnovljenim proizvodom ili komponentom; ili (b) povrat izvorne kupovne cijene po povratu neispravnog proizvoda. Ovo Jamstvo se ne odnosi na Proizvod koji ste kupili od neovlaštenog prodavača, ili ako se ne poštuju upute za korištenje Proizvoda ili ako je Proizvod oštećen kao posljedica zloupotrebe, nezgode, modifikacije, vlage ili drugih uzroka izvan našu razumnu kontrolu. Ako želite podnijeti zahtjev za jamstvo, slijedite postupak opisan u našim Pravilima o povratu i jamstvu, dostupnim ovdje: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  6.5.    Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenja u pogledu trajanja impliciranog jamstva, tako da se gore navedeno ograničenje možda ne odnosi na vas. Ovo jamstvo vam daje određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o nadležnosti. Sve zahtjeve za jamstvom i zamjene mora odobriti Espresso. Obnovljeni dijelovi mogu se koristiti za popravak ili zamjenu proizvoda pod jamstvom.

 • PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
    1.     Kupac prihvaća i slaže se da sva prava intelektualnog vlasništva na Proizvodu i bilo kojem sadržaju na web stranici (uključujući tekst, grafiku, softver, baze podataka, fotografije i druge slike, videozapise, zvuk, zaštitne znakove i logotipe) ostaju Espresso ili njegovi davatelji licence, kako je primjenjivo.
    2.     Sva prava intelektualnog vlasništva su izričito pridržana. Ništa u ovim Uvjetima ne daje Kupcu nikakva prava u pogledu bilo kojeg Prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu Espressa ili njegovih davatelja licence.
    3.     Potvrđujete da ne stječete nikakva vlasnička prava preuzimanjem sadržaja s web stranice. U slučaju da ispisujete, kopirate ili pohranjujete stranice s web-mjesta (samo kako je dopušteno ovim Uvjetima), morate osigurati da se reproduciraju sva autorska prava, zaštitni znak ili druge obavijesti o intelektualnom vlasništvu sadržane u izvornom sadržaju.
    4.     Trgovačke marke i trgovačka imena pod kojima Espresso posluje u vlasništvu su Espressa i povezanih tvrtki zajedno sa svim pravima intelektualnog vlasništva u logotipima, dizajnu, slikama, simbolima, amblemima, oznakama, sloganima, informacijama, crtežima, planovima i drugim materijalima za identifikaciju ( bez obzira jesu li registrirani ili sposobni za registraciju).
 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
   1.     Jamstvo dano u klauzuli 6 daje se umjesto svih isključivih jamstava, uvjeta, jamstava, uvjeta, obveza i obveza koje implicira statut, običajno pravo, trgovačka upotreba, način poslovanja ili na drugi način, uključujući jamstva ili uvjete prodaje, prikladnost za svrhu , zadovoljavajuću kvalitetu ili usklađenost s opisom i nekršenje, što je sve isključeno u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.
   2.     Odgovornost Espressa prema Kupcu ograničena je, prema izboru Espressa, na zamjenu robe ili isporuku ekvivalentne robe; popravak takve robe; plaćanje troškova zamjene robe ili nabave ekvivalentne robe; ili plaćanje razumnog troška popravka robe.

  Ovo ograničenje se ne odnosi na isključivanje bilo kakvih odredbi, uvjeta, jamstava ili jamstava koja su implicirana zakonom koja se ne mogu isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

  8.3.    U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Espresso neće biti odgovoran Kupcu za bilo kakav neizravni gubitak u vezi s ovim Ugovorom, međutim ta odgovornost nastaje (uključujući ugovor, delikt, odštetu ili u skladu s bilo kojim uobičajenim pravom, pravednim ili zakonskim razlogom djelovanja).

  8.4.    Izraz neizravni gubitak označava gubitke koji ne nastaju prirodno (odnosno, prema uobičajenom tijeku stvari) iz relevantnog kršenja ovog Ugovora, uključujući bez ograničenja gubitak dobiti ili prihoda, gubitak dobre volje ili ugleda, gubitak podataka, gubitak očekivanih koristi ili ušteda, gubitak svake perspektive ili poslovne prilike, gubitak proizvodnje ili drugi gubitak zbog prekida poslovanja.

  8.5.    U mjeri dopuštenoj zakonom i osim ako nije drugačije određeno u ovom Ugovoru, maksimalna kumulativna ukupna odgovornost prema Kupcu bez obzira na osnovu (uključujući odštetu, jamstvo, temeljno kršenje, nemar, lažno predstavljanje ili drugi ugovor ili odštetni zahtjev) ograničena je na ukupni iznos koji je Kupac platio Espressu (bez poreza) prema ovom Ugovoru.

  8.6.    Odgovornost jedne strane za bilo kakve gubitke koje je pretrpjela druga strana smanjit će se razmjerno u onoj mjeri u kojoj je Gubitak prouzročila ili pridonijela druga strana ili njezino osoblje ili izvođači. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Kupac izričito potvrđuje i slaže se da Espresso nema nikakvu obvezu ili odgovornost prema Kupcu prema ovoj klauzuli 8 ili na neki drugi način u mjeri u kojoj se takva obveza ili odgovornost temelji na ili proizlazi iz: 

  1. a)   grubi nemar ili namjerno loše ponašanje Kupca ili bilo kojeg od njegovih zaposlenika, agenata ili podizvođača; ili
  2. b)   bilo kakvo kršenje ovog Ugovora od strane Kupca, i/ili bilo koje korištenje bilo kojeg drugog osim za namjeravanu svrhu.

  8.7.    U maksimalnoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Kupac preuzima isključivi rizik i odgovornost za bilo kakvu upotrebu Proizvoda.

  8.8.    Ništa u ovom Ugovoru ne ograničava niti isključuje odgovornost Espressa za smrt ili osobne ozljede uzrokovane njegovim nemarom ili nemarom njegovih zaposlenika, agenata ili podizvođača.

 • VRAĆA
   1.     Odmah nakon isporuke Kupac bi trebao pregledati proizvod za eventualna oštećenja ili nedostajuće komponente. Molimo odmah kontaktirajte Espresso ako je proizvod oštećen ili neispravan.
   2.     Ako želite vratiti proizvod i dobiti povrat novca ili zamjenu u skladu s jamstvom:
  1. a)   morate dobiti prethodno pismeno odobrenje Espressa prije vraćanja Proizvoda (koje odobrenje Espresso može dati prema svom apsolutnom nahođenju i podložno svim uvjetima koje odredi); i
  2. b)   trebate slijediti postupak opisan u našim Pravilima o povratu i jamstvu, dostupnim na našoj web stranici i ovdje: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  9.3.    Espresso će poštovati našu zakonsku obvezu isporuke Proizvoda koji je u skladu s opisom na našoj web stranici. Činimo sve da vam pokažemo slike i opise proizvoda koji su točni i realistični. Slike proizvoda služe samo u ilustrativne svrhe. Ne možemo jamčiti da prikaz boje na zaslonu za gledanje Kupca točno odražava boju Proizvoda. Proizvod se može neznatno razlikovati od ovih slika.

  9.4.    Ne prihvaćamo povrat za:

  1. a)   oštećenja uzrokovana korištenjem s priborom koji nije Espresso kao što su kabeli i kutije za pohranu;
  2. b)   normalno trošenje ili starenje Proizvoda, kao što su ogrebotine, udubljenja, ogrebotine, plus labavljenje i trošenje dijelova tijekom vremena;
  3. c)   nedostatke ili oštećenja uzrokovana zlouporabom, nezgodom, izmjenom, neuobičajenim stresom, modifikacijom, nepravilnim ili neovlaštenim popravkom, nepravilnim pohranjivanjem ili aplikacijama trećih strana koje su preuzete na Proizvod;
  4. d)   šteta uzrokovana korištenjem Proizvoda izvan dopuštene ili predviđene uporabe opisane u Dokumentaciji o proizvodu;
  5. e)   izmjene firmvera ili softvera Proizvoda od strane bilo koga osim službenog Espressa;
  6. f)     oštećenja uzrokovana korištenjem Proizvoda s neodgovarajućim naponom, napajanjem ili baterijama; i
  7. g)   oštećenja uzrokovana prekomjernom vlagom.
 •        DOSTUPNOST PROIZVODA, KOLIČINA I OGRANIČENJA NARUDŽBE
    1.  Cijene i dostupnost proizvoda podložne su promjenama u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Espresso može postaviti ograničenje na količine koje se mogu kupiti po narudžbi, po računu, po kreditnoj kartici, po osobi, po kućanstvu ili po tvrtki. Ako proizvodi ili usluge koje ste naručili nisu dostupni, možemo vas kontaktirati kako bismo vam ponudili alternativni proizvod. Ako ne odlučite kupiti alternativni proizvod, poništit ćemo vašu narudžbu.
    2.  Espresso može odbiti ili odbiti bilo koju narudžbu u bilo kojem trenutku, vraćajući vam sav novac koji ste platili za narudžbu, iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na, ako niste ispunili uvjete navedene u trenutku narudžbe, ako plaćanje se ne može obraditi, ako naručeni proizvodi ili usluge nisu dostupni, ili zbog cijene ili drugih grešaka. U slučaju određivanja cijene ili drugih pogrešaka, zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, ili (a) otkazati vašu narudžbu ili kupnju ili (b) kontaktirati vas za upute. U slučaju otkazivanja, vaš će pristup povezanom sadržaju biti onemogućen.
 • VIŠA SILA
    1. Nijedna strana neće biti odgovorna za bilo kakvo kašnjenje ili neispunjavanje svojih obveza iz ovog Ugovora (osim obveza plaćanja) ako je takvo kašnjenje posljedica više sile.
    2. Ako je zbog više sile uzrokovano ili predviđeno kašnjenje neke strane u izvršavanju svojih obveza, izvršenje njezinih obveza bit će obustavljeno.
    3. Ako se događaj više sile nastavi 30 dana, svaka strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom obaviješću drugoj strani koja stupa na snagu od datuma obavijesti ili kasnijeg datuma navedenog u obavijesti.
 • OPĆENITO
   1. U ovom Ugovoru, osim ako se ne pojavi suprotna namjera:
  1. a)   naslovi su samo radi praktičnosti i ne utječu na tumačenje;
  2. b)   osoba uključuje korporaciju, neinkorporirano udruženje, partnerstvo, zajednički pothvat ili javno, statutarno ili državno udruženje ili agenciju;
  3. c)   statut ili propis uključuje izmjenu, zamjenu ili ponovno donošenje tog statuta ili propisa;
  4. d)   riječ "uključujući" i slični izrazi nisu riječi ograničenja;
  5. e)   svaka će se odredba ovog Ugovora tumačiti bez štete za stranu koja je sastavila odredbu; i
  6. f)     upućivanje na ponašanje uključuje svaki propust i svaku izjavu ili poduzimanje, bilo da je u pisanom obliku ili ne.

  12.2.Smatrat će se da je svaka obavijest u vezi s ovim Ugovorom propisno dana u pisanom obliku i dostavljena ili poslana poštom ili e-poštom strani kojoj se takva obavijest namjerava dati, na adresu ili e-poštu koja može od s vremena na vrijeme pisanim putem obavijestiti drugu stranu, pod uvjetom da pošiljatelj nije primio poruku da e-mail nije dostavljen ili da je primatelj 'van ureda'.

  12.3.Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća, nezakonita ili neprovediva, ovaj Ugovor stupa na snagu (gdje je to moguće) kao da ne uključuje tu odredbu.

  12.4.Svaki neuspjeh od strane Espressa da inzistira na strogom izvršavanju bilo koje odredbe ovog Ugovora od strane Kupca neće se smatrati odricanjem od bilo kojih postojećih ili budućih prava Espressa u vezi s odredbom.

  12.5.Ugovor je reguliran zakonima Novog Južnog Walesa, Australija. Stranke su suglasne podvrgnuti se neisključivoj nadležnosti sudova Novog Južnog Walesa koji se nalaze u Sydneyu, Australija.

  12.6.Ovaj Ugovor sadrži cjelokupni dogovor stranaka u pogledu njegovog predmeta i može se mijenjati samo u pisanom obliku.

  12.7.Ovaj Ugovor ne stvara odnos zastupanja, partnerstva, zajedničkog pothvata ili zaposlenja između stranaka. Niti jedna strana nema ovlasti djelovati za ili snositi bilo kakvu odgovornost ili obvezu u ime druge strane na bilo koji način.

  12.8.Strane su suglasne da se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe usvojena u Beču, Austrija 10. travnja 1980., ne primjenjuje na isporuku proizvoda prema ovom Ugovoru.